• Objednejte si přepravu ještě dnes: +420 312 245 107
  • Order shipping today: +420 312 245 107
  • Bestellen Sie den Transport heute noch: +420 312 245 107

VCHD Cargo jezdí na bezemisní palivo HVO

Mezinárodní přepravní společnost VCHD Cargo zahájila testování provozu své dálkové linky výhradně na „obnovitelný diesel“ HVO, hydrogenovanou naftu z obnovitelných zdrojů.

Téměř dva tisíce kilometrů dlouhá dálková linka z Německa do Dánska a zpět jezdí pětkrát týdně s o 80 procent nižšími emisemi, než je tomu u konvenčního paliva.

HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) je obnovitelné palivo vyrobené z použitých rostlinných olejů a živočišných tuků z potravinářského průmyslu nebo ze zbytků pocházejících ze zemědělství. Vyrábí se hydrogenačním procesem, který odstraní nečistoty a nežádoucí sloučeniny. HVO je kvalitní syntetické palivo a vyznačuje se nízkým obsahem síry. Výrobci HVO informují o tom, že v porovnání s tradiční motorovou naftou má HVO lepší cetanové číslo, lepší spalování, menší tvorbu úsad a lepší možnosti dlouhodobého skladování. A především se vyznačuje výrazně nižšími emisemi skleníkových plynů (až o 70–90 %).

Jsme si vědomi nároků, jaké na nás klade moderní společnost a mezinárodní snahy o ochranu klimatu, a hledáme cesty, jakým způsobem by se mohly nákladní přepravy realizovat v budoucnu,“ říká Ing. Petr Kozel, CEO a předseda představenstva VCHD Cargo a.s., a doplňuje, „pro dálkové přepravy do tisíce kilometrů vzdálených destinací prozatím na trhu není vyspělá sériový technologie, nicméně využití spalovacích motorů se stoprocentním biopalivem by mohlo být jedním z řešení. Proto jsme se rozhodli palivo HVO vyzkoušet.“

VCHD Cargo je specialistou na dálkové linkové exportní přepravy. Ve své flotile má na 330 vozidel, se kterými realizuje přepravy na 112 pravidelných linkových spojích do mnoha evropských zemí. Linka testující HVO míří do Dánska a zpět a společnost ji vybrala cíleně z důvodu vysoké density sítě čerpacích stanic s HVO, kterými se skandinávské země vyznačují.

Prozatímní výsledky HVO paliva na dálkové lince VCHD Cargo ukazují, že HVO je rovnocennou udržitelnou variantou k běžné naftě, nemění jízdní vlastnosti vozidla a především je možností, jak snížit uhlíkovou stopu nákladních přeprav bez nutnosti přecházet na alternativní pohony. Nevýhodou je nedostatek čerpacích stanic. „Naše zkušenosti ukazují kolísání ve spotřebě a vozidla tak mohou ve srovnání s naftou vykazovat vyšší spotřebu. O něco vyšší cena a spotřeba HVO však stále představuje násobně levnější variantu, než by tomu bylo u kamionu na elektropohon, a zároveň přináší zásadní benefit ve formě nižších emisí. Z našeho pohledu se v současné době jedná o jediné rozumné nízkoemisní řešení pro mezinárodní dálkovou přepravu, kde se vozidla téměř nezastaví. Navíc díky spolupráci s dodavatelem paliva, který nabízí výborný reporting a další přidané služby, můžeme našim zákazníkům v číslech a na certifikátech doložit skutečné benefity zelených přeprav,“ uzavírá Petr Kozel.

 

Informace pro editory:

VCHD Cargo a.s. byla založena v roce 1997 a specializuje se na exportní a vnitrostátní pozemní přepravy. Společnost má pobočky v Kladně, Brně, Havlíčkově Brodu a Českých Budějovicích a realizuje přepravy na 112 pravidelných linkových spojích do mnoha evropských zemí. Poskytuje celovozové i LTL exportní a importní přepravy a vnitrostátní přepravy typu terminál–terminál nebo dodavatel–odběratel s pravidelnými odjezdy. VCHD Cargo a.s. provozuje vlastní flotilu s více než 240 vozidly včetně těch pro přepravy ADR zásilek a zásilek s regulovaným teplotním režimem. Společnost je také dopravcem schváleným Úřadem pro civilní letectví ČR pro přepravu nákladu poštovních zásilek podrobených bezpečnostní kontrole. VCHD Cargo provozuje vlastní čerpací stanici, odborný servis i mycí linku pro osobní a nákladní vozidla.

V roce 2019 založila VCHD Cargo a.s. v Německu dceřinou společnost VCHD Cargo GmbH. Ta pak v roce 2021 koupila německou přepravní společnosti Völker Logistik. Celá skupina VCHD Cargo v roce 2022 dosáhla hrubého obratu ve výši 1 247,5 milionů korun a v současné době zaměstnává téměř 450 lidí v České republice i v zahraničí. Další informace jsou k dispozici na adrese http://www.vchd.cz/cs

 

Pro více informací kontaktujte:

  • Industrion Boutique s.r.o.
  • Andrea Pitronová
  • tel.: +420 731 613 614
  • e-mail: andrea.pitronova@industrion.cz