Přeprava nebezpečného zboží

VCHD Cargo je specialistou na přepravu nebezpečných materiálů. Realizuje celovozové přepravy zásilek zboží tříd 2–6 a 8–9 dle klasifikace dohody ADR. Pro tyto zakázky využívá VCHD Cargo celou svoji flotilu, protože všechna vozidla jsou vybavena pro přepravy ADR zboží, včetně tzv. frigo návěsů, které navíc umožňují přepravu nebezpečných látek v řízeném teplotním režimu. Nejčastěji přepravuje lepidla, barvy, laky, spreje a další.

Personál i řidiči společnost jsou pravidelně proškolováni pro manipulaci s nebezpečným zbožím a pro řízení vozidel s takovým nákladem. A to nejen podle zákonných předpisů. Bezpečnost je pro VCHD Cargo na prvním místě, a tak vzdělávání v tomto směru jde i nad rámec povinných školení a kurzů. Všechna vozidla z flotily VCHD Cargo jsou vybavena pro přepravu nebezpečného zboží uvedených tříd a jsou monitorována pomocí GPS.

160 aut

vybaveno pro ADR

280 +

řidičů s průkazem ADR

Portfolio služeb

Služby VCHD Cargo zahrnují mezinárodní silniční přepravy, mezinárodní silniční kamionové přepravy, exportní mezinárodní přepravy a importní mezinárodní přepravy, ale také nabízíme systémovou přepravu na silnici, přepravy FTL, přepravy LTL, přepravu potravin, dopravu sběrné služby, přepravu paletových zásilek, přepravu výměnných nástaveb, přepravní službu, mezinárodní přepravu paletových zásilek také tuzemskou silniční kamionovou přepravu, přepravu nebezpečných nákladů, přepravu ADR. Dále nabízí pravidelnou přepravu nebo pravidelné linky.