Trvale udržitelný rozvoj

Životní prostředí nám není lhostejné

Trvale udržitelný rozvoj

Udržitelný rozvoj včetně opatření pro zlepšení životního prostředí jsou součástí firemních priorit. Soubor opatření pro ochranu zdraví zaměstnanců, životního prostředí a minimalizaci dopadů podnikání VCHD Cargo na životní prostředí jsou základem podnikové strategie.

Na prvním místě stojí neustálá optimalizace přepravních tras s cílem redukovat počet „prázdných“ kilometrů a efektivní využití všech přepravních jednotek. Společnost investovala také do nové dopravní techniky splňující emisní normy EURO 6 a přijala opatření pro minimalizaci spotřeby paliva. Dbá o co nejnižší spotřebu nafty svých kamionů, a proto u všech vozidel sleduje několik ukazatelů, které mají na spotřebu značný vliv. Těmito ukazateli jsou:

  • Překročení maximální povolené rychlosti
  • Doba překročení otáček motoru
  • Doba běhu vozidla na volnoběh
  • Spotřeba při jízdě na tempomat
  • Brzdění ve vysokých rychlostech

Řidiči jsou k dodržování těchto ukazatelů motivování pravidelnými odměnami či jinými firemními benefity.

V provozovně v Havlíčkově Brodu a Kladně společnost také využívá alternativní zdroj energie z vlastní střešní fotovoltaické elektrárny.

Počet kamionů plnících normu EURO 6 100%

Napsat komentář