• Objednejte si přepravu ještě dnes: +420 312 245 107
  • Order shipping today: +420 312 245 107
  • Bestellen Sie den Transport heute noch: +420 312 245 107

Nebezpečné zboží pod bezpečným dohledem VCHD Cargo

Změní se trh přeprav s nebezpečným zbožím?

Nebezpečný náklad nejsou jen výbušniny, benzín nebo technické plyny. Své o tom vědí výrobci prostředků pro domácnost, ale i producenti kosmetiky. Z laické veřejnosti málokdo ví, že se do nebezpečných látek dle dohody ADR řadí například laky na nehty, hnojiva pro pokojové květiny, autokosmetika či dnes tolik skloňované dezinfekční gely a spreje. Ještě méně lidí tuší, že současná mimořádná situace pravděpodobně ovlivní dostupnost pracovních sil pro přepravu nebezpečného zboží.

Společnost VCHD Cargo dění okolo nebezpečného nákladu pravidelně sleduje, je totiž již řadu let specialistou na ADR přepravy. Má vlastní flotilu 160 vozidel a ta jsou všechna standardně vybavena pro přepravy nebezpečného zboží a z 80 procent právě nebezpečné zboží vozí.

Současná koronavirová krize zasáhla i do ADR přepravy – všechna nová školení i pravidelná povinná proškolování byla až do odvolání pozastavena – Dohoda ADR ale jednoznačně stanovuje, kdo může přepravovat nebezpečné zboží. Jedná se o „osoby, které jsou zaměstnanci účastníků přepravy nebezpečných věcí a jejichž pracovní povinnosti se týkají přepravy nebezpečných věcí. Tyto osoby musí být vyškoleny o předpisech pro dopravu takových věcí podle své odpovědnosti a pracovní náplně.“

Evropská hospodářská komise OSN proto sice v návaznosti na opatření proti novému koronavitu schválila prodloužení platnosti průkazek řidičů ADR (k 1. 4. se připojilo už 24 států) a všechna osvědčení o školení řidiče, jejichž platnost končí mezi 1. březnem 2020 a 1. listopadem 2020, zůstávají platná do 30. listopadu 2020 a bude možné je po absolvování obnovovacího školení prodloužit. Přesto však podle VCHD Cargo ve střednědobém horizontu pravděpodobně na trhu práce nastane nedostatek řidičů s osvědčením ADR. Všichni řidiči VCHD Cargo mají osvědčení pro přepravy dle ADR, jsou pravidelně proškolováni a mají s přepravami a manipulací s tímto citlivým nákladem dlouholeté zkušenosti. „Pro naši společnost je proto nyní důležité udržet si stávající specialisty,“ říká Ing. Petr Kozel, předseda představenstva VCHD Cargo, a.s., a dodává, předpokládáme, že po uvolnění opatření proti šíření onemocnění COVID-19 naopak může vzniknout vysoká poptávka po dopravních službách s nebezpečným nákladem.“