• Objednejte si přepravu ještě dnes: +420 312 245 107
  • Order shipping today: +420 312 245 107
  • Bestellen Sie den Transport heute noch: +420 312 245 107
  • cs
  • en
  • de

Author Archives: klient

Categories Aktuality, Pomáháme

VCHD Cargo podporuje řidiče z Ukrajiny

Pro příbuzné a blízké našich zaměstnanců prchající před ruskou invazí jsme zajistili ubytování a poskytli jim finanční prostředky pro nový začátek v České republice.

VCHD Cargo považuje spolehlivé řidiče za svoji největší devizu a snaží se jim jejich náročné povolání co nejvíce usnadnit. Část zaměstnanců je ukrajinského původu a právě oni v souvislosti s válečným konfliktem v jejich zemi čelili velmi náročné situaci. „Jsme rodinná firma a naše stálé řidiče dobře známe, proto rozhodnutí o pomoci ukrajinským rodinám našich zaměstnanců padlo hned v první dnech rusko-ukrajinského konfliktu,“ vysvětluje Ing. Petr Kozel, CEO a předseda představenstva VCHD Cargo a.s., a dodává, „věděli jsme, že není lehké se integrovat do české společnosti. Najít si školku, školu, práci vyžaduje určitý čas.“ Společnost VCHD Cargo proto zajistila pro osm rodin – žen, dětí a jejich příbuzných v seniorském věku – bezplatné ubytování a vybavení bytových jednotek a každé rodině přispívala čtvrt roku každý měsíc na základní životní potřeby. VCHD Cargo tak přímo rozdělila 240 tisíc korun, vedlejší investice do vybavení činily 70.000 korun.

Kromě toho svým kolegům v nelehké životní situaci přispěli i ostatní zaměstnanci, a to jak finanční částkou – celkem vybrali 23.500 korun –, tak  i sbírkou oblečení, hraček a potřeb do domácnosti.

Categories Aktuality, Pro média

VCHD Cargo rozšířila sídlo společnosti v Kladně o velké parkoviště

Přepravní společnost VCHD Cargo disponuje na své centrále ve středočeském Kladně novými parkovacími plochami. Na brownfieldu navazujícím na budovu společnosti bylo vybudované parkovišti na ploše více jak 16.000 m2 s kapacitou více než 30 nákladních a na 50 osobních vozidel. Součástí parkoviště jsou také manipulační a skladové plochy.

Flotila naší společnosti čítá na 210 vozidel. Jezdí s nimi na 310 řidičů, pro které se snažíme zajišťovat komfortní podmínky pro výkon jejich náročného povolání,“ uvádí Ing. Petr Kozel, CEO a předseda představenstva VCHD Cargo a.s., a dodává, „jedním z velkých problémů je možnost bezpečně a pohodlně s kamiony parkovat. Proto jsme se rozhodli rozšířit stávající omezené prostory pro parkování a zajistit našim řidičům pohodlný přístup přímo k naší centrále.

Nové parkoviště umožní řidičům odstavit kamion při střídání s kolegou na další lince, mohou si zde pohodlně zaparkovat a vyřídit administrativní a personální záležitosti na centrále či nechat vozidlo přes noc, pokud se z linky vracejí na večer domů. Kromě toho zde kamiony čekají na pravidelné čištění a dezinfekci před další jízdou a v neposlední řadě poskytují řidičům jistotu, že s porouchaným ale pojízdným vozidlem nemusejí hledat jiné alternativy před tím, než je přijme servis. V rámci školicích a výukových programů VCHD Cargo zde také budou probíhat názorné ukázky například manipulace s výměnnými nástavbami.

Povrch nového parkoviště je z betonu, kterého se použilo téměř 400 m3.  V rámci jeho výstavby byly  vybudované nové chodníky lemující administrativní budovu, šest vsakovacích studní a dešťová kanalizace, veřejné osvětlení a rozvody s více než 30 bezpečnostními kamerami. Vstup na parkoviště je na vjezdu i výjezdu umožněn pouze načtením SPZ osobního nebo nákladního vozidla. Na parkovišti bylo zasazeno přes 50 stromů a stovky keřů, které přispějí k oživení parkoviště a v budoucnu parkovací plochu příjemně zastíní.

 

Informace pro editory:

VCHD Cargo a.s. byla založena v roce 1997 a specializuje se na exportní a vnitrostátní pozemní přepravy. Společnost má pobočky v Kladně, Brně, Havlíčkově Brodu, Českých Budějovicích a nabízí pravidelné linkové přepravy do 72 destinací v Evropě. Poskytuje celovozové i LTL exportní a importní přepravy a vnitrostátní přepravy typu terminál–terminál nebo dodavatel–odběratel s pravidelnými odjezdy. VCHD Cargo a.s. provozuje vlastní flotilu s více než 210 vozidly včetně těch pro přepravy ADR zásilek a zásilek s regulovaným teplotním režimem. Společnost je také dopravcem schváleným Úřadem pro civilní letectví ČR pro přepravu nákladu poštovních zásilek podrobených bezpečnostní kontrole. VCHD Cargo provozuje vlastní čerpací stanici, odborný servis i mycí linku pro osobní a nákladní vozidla. V České republice společnost zaměstnává více jak 335 zaměstnanců.

V roce 2019 založila VCHD Cargo a.s. v Německu dceřinnou společnost VCHD Cargo GmbH. Ta pak v roce 2021 koupila německou přepravní společnosti Völker Logistik. Celá skupina VCHD Cargo v roce 2021 dosáhla podle předběžných výsledků hrubého obratu ve výši více než jednu miliardu korun. Další informace jsou k dispozici na adrese https://www.vchd.cz/cs

 

Categories Aktuality, Pro média

VCHD Cargo vloni rekordně rostla

Přepravní společnost VCHD Cargo oznámila předběžné výsledky svého hospodaření v roce 2021 – tržby skupiny vystoupaly na více než jednu miliardu korun. V České republice VCHD Cargo zaznamenala 17procentní růst, v Německu společnost dosáhla téměř 60procentního nárůstu tržeb. Německá přepravní společnost Völker Logistik jako loňská akvizice VCHD Cargo vykázala tržby ve výši 97 milionů korun. Celkem skupina VCHD Cargo v loňském roce realizovala více než 38 400 přeprav do více než 4 800 destinací v celé Evropě.

Společnost VCHD Cargo v předchozích letech posilovala po personální stránce s cílem zvýšení tržního podílu v České republice a Německu, jako největším evropském logistickém trhu. V roce 2021 pak navzdory rozkolísanému trhu s přepravami sklízela úspěchy své strategie růstu. V České republice činily její tržby 853 milionů korun. Tohoto 17procentního růstu společnost docílila díky novým akvizicím, získala zakázky od balíkových providerů i výrobních společností. Zároveň rostla společně se svými stávajícími zákazníky, zejména v logistickém sektoru. „Rok 2021 i nadále ovlivňovaly dopady koronavirové krize a my jsme rádi, že se nám i navzdory tomu podařilo docílit tak dobrých hospodářských výsledků,“ říká Ing. Per Kozel, CEO a předseda představenstva VCHD Cargo, a dodává, „především nás těší, že se nám i přes nepříznivé podmínky na trhu práce podařilo při takovém růstu udržet vysokou kvalitu našich služeb. Věřím, že za to vděčíme našemu rodinnému přístupu k podnikání i k našim zaměstnancům a také dlouhodobě orientované obchodní strategii.“

V Německu se společnosti podařilo dosáhnout enormního nárůstu obratu ve výši 59 procent na celkových 73 milionů korun prostřednictvím dceřinné společnosti VCHD Cargo GmbH. O vysoký dvouciferný skok v tržbách se postaral organický růst v podobě nových zakázek především v oblasti přepravy výměnných nástaveb. S pozitivními hospodářskými výsledky uzavřela rok i nová akvizice VCHD Cargo – německá společnost Völker Logistik, která docílila tržeb ve výši 97 milionů korun. „Německo je pro nás dalším strategickým trhem, kam jsme před dvěma lety vstoupili založením dceřinné společnosti,“ uvádí Petr Kozel, a doplňuje, „integrace rodinné přepravní firmy Völker Logistik v loňském roce nám navíc umožňuje nabízet německým zákazníkům ještě další služby, zejména potom v oblasti německých regionálních přeprav.“

Investice do techniky i lidských zdrojů

Společnost VCHD Cargo v roce 2021 investovala do rozvoje poboček, vozového parku a do svých zaměstnanců. Na pobočce v Havlíčkově Brodu byla dokončena přestavba administrativních prostor a zázemí pro zaměstnance a byly provedeny venkovní úpravy prostor kolem pobočky. Na centrále společnosti v Kladně bylo vybudováno nové parkoviště pro kamiony. Podstatná část investic VCHD Cargo byla určena i do obnovy vozové flotily. Společnost v loňském roce pořídila 71 nových vozidel v celkové hodnotě 5 milionů eur a poprvé zahrnula do vlastní flotily také výměnné nástavby. „Realizujeme každý měsíc více než 3 200 přeprav a garantujeme doručení do 24/48 h do téměř jakékoliv destinace v Evropě. Potřebujeme tedy spolehlivou techniku,“ vysvětluje Petr Kozel, a doplňuje, „proto udržujeme průměrné stáří našich vozidel okolo 3 let. Čipová krize a velmi dlouhé dodací lhůty nákladních vozidel nám však v loňském roce proces obnovy vozové parku významně ztížily.“ Investiční strategie VCHD Cargo v loňském roce zahrnovala i digitalizaci procesů s cílem snížit administrativní zátěž svých zaměstnanců, především řidičů, a díky získávání kvalitních dat dále zlepšovat plánování přeprav i komunikaci se zákazníky.

I rok 2022 bude pro VCHD Cargo rokem investic. Společnost bude v tomto roce dále rozvíjet oblast přepravních i spedičních služeb a pokud to z pohledu disponibility vozidel a dodacích lhůt bude možné, pořídí dalších desítky nových tažných a přípojných vozidel. V plánu je také další podpora zaměstnanců. „I v letošním roce budeme investovat do našich lidí,“ zdůrazňuje Petr Kozel a uzavírá, „chceme, aby se u nás cítili dobře, respektujeme skutečnost, že zejména řidiči vykonávají náročné povolání, a budeme se i nadále snažit jim jejich práci usnadňovat a vytvářet jim pro výkon práce komfortní podmínky. Podporovat budeme i jejich vzdělávání.“

Informace pro editory:

VCHD Cargo a.s. byla založena v roce 1997 a specializuje se na exportní a vnitrostátní pozemní přepravy. Společnost má pobočky v Kladně, Brně, Havlíčkově Brodu, Českých Budějovicích a nabízí pravidelné linkové přepravy do 72 destinací v Evropě. Poskytuje celovozové i LTL exportní a importní přepravy a vnitrostátní přepravy typu terminál–terminál nebo dodavatel–odběratel s pravidelnými odjezdy. VCHD Cargo a.s. provozuje vlastní flotilu s více než 160 vozidly včetně těch pro přepravy ADR zásilek a zásilek s regulovaným teplotním režimem. Společnost je také dopravcem schváleným Úřadem pro civilní letectví ČR pro přepravu nákladu poštovních zásilek podrobených bezpečnostní kontrole.VCHD Cargo provozuje vlastní čerpací stanici, odborný servis i mycí linku pro osobní a nákladní vozidla. V České republice společnost zaměstnává více jak 335 zaměstnanců.

V roce 2019 založila VCHD Cargo a.s. v Německu dceřinnou společnost VCHD Cargo GmbH. Ta pak v roce 2021 koupila německou přepravní společnosti Völker Logistik. Celá skupina VCHD Cargo v roce 2021 dosáhla podle předběžných výsledků hrubého obratu ve výši více než jednu miliardu korun. Další informace jsou k dispozici na adrese https://www.vchd.cz/cs

Categories Aktuality, Pro média

VCHD Cargo spolupracuje s GLS

Přepravní společnost VCHD Cargo v loňském roce zahájila spolupráci s poskytovatelem balíkových služeb GLS Germany. Realizuje pro ni pravidelné přepravy z německého regionu v okolí Drážďan. VCHD Cargo k tomu využívá speciální výměnné nástavby a univerzální tažná vozidla schopna přizpůsobit se různé odstavné výšce, jakož i nízkoložná tažná vozidla typu low-deck, všechna v nejvyšším emisním standardu Euro 6. Díky systému střídání řidičů dosahuje VCHD Cargo excelentních doručovacích časů.

GLS Germany (GLS = General Logistics Systems) je celosvětově působící společnost a dceřiná společnost British Royal Mail. Společnost VCHD Cargo se v minulém roce stala jedním z jejích certifikovaných partnerů. „Při realizaci zakázek těžíme z know-how našich zkušených řidičů z České republiky a možnosti střídání posádek a vozidel během vykládky na trase do středních Čech,“ vysvětluje Ing. Petr Kozel, CEO a předseda představenstva VCHD Cargo a.s., a dodává, „souprava se dvěma plně naloženými výměnnými nástavbami C745 pojme 36 palet, což je o 9 procent více než u běžného návěsu. To přináší benefit nejen ve vyšší ložné kapacitě, ale zároveň také snižuje uhlíkovou stopu našich přeprav.
VCHD Cargo disponuje flotilou 200 tahačů a 180 návěsů, které jezdí na 73 pravidelných linkách po celé Evropě. Společnost využívá na dálkových trasách dvouposádky a systém střídání posádek, což jí umožňuje dosahovat krátkých doručovacích časů i do vzdálených destinací. „Naše služby využívají logistické, balíkové, výrobní a retailové společnosti, které oceňují naši flexibilitu a spolehlivost dodávek. To je v současné době, kdy na trhu chybí řidiči i vozidla, ten největší benefit,“ uzavírá Petr Kozel.

 

O společnosti GLS Group: GLS Group je mezinárodní poskytovatel balíkových služeb s bohatými zkušenostmi na lokálním trhu. Každý den doručí GLS miliony balíků prostřednictvím své vysoce funkční přeshraniční sítě. Společnost je hrdá na to, že svým zákazníkům ve 41 zemích poskytuje hluboké expertní znalosti a vysoce kvalitní služby, které nejlépe vyhovují jejich potřebám. S důrazem na to nejdůležitější – na zákazníka – je společnost GLS přítomna téměř ve všech evropských zemích a působí prostřednictvím dceřiných společností i v Kanadě a na západním pobřeží USA, a to v rámci jedné sítě GLS. Síť GLS se skládá z 88 centrálních a regionálních překladišť a přibližně 1 600 depy, která jsou podporovány přibližně 35 000 vozidly pro rozvozy na poslední míli a 4 600 dálkovými nákladními vozidly. Způsob, jakým GLS aktivně řídí svou síť a propojuje své trhy, poskytuje společnosti schopnost proaktivně a flexibilně reagovat na rychle se měnící podmínky v oboru. V roce 2020/21 dosáhla společnost GLS navzdory globálním výzvám rekordních tržeb ve výši 4,5 miliardy eur a doručila 840 milionů balíkových zásilek.

Categories Aktuality, Pro média

V našem Klubu milionářů byla překročena hranice 2,5 milionu najetých kilometrů

Přepravní společnost VCHD Cargo založila a podporuje svůj Klub milionářů – řidičů, kteří v barvách společnosti strávili za volantem více než milion kilometrů. Tři z členů klubu po letošním náročném roce už mají na svém kontě dva miliony najetých kilometrů. Rekordmanem je Jiří Kadlec, řidič z pobočky Kladno, který letos pokořil hranici 2,5 milionu kilometrů. VCHD Cargo všechny svoje milionáře pravidelně každý rok oceňuje.

Klub milionářů je zároveň klubem těch nejzkušenějších řidičů,“ uvádí Ing. Petr Kozel, CEO a předseda představenstva VCHD Cargo a. s., a doplňuje, „někteří z nich u nás působí desítky let a fungují také jako školitelé pro nováčky nastupující do naší společnosti po autoškole. Velmi si jich vážíme a snažíme se dělat všechno pro to, aby věděli, že jsou pro naši společnost skutečně tím nejcennějším, co máme.

Zkušení a loajální řidiči totiž na trhu práce chybí. A podle zkušeností VCHD Cargo nejsou čerství absolventi autoškol na náročný provoz na evropských dálnicích řádně připraveni. Společnost má proto systém školitelů, ať už z interních či externích zdrojů, kteří nové řidiče zaškolí a uvedou do praxe. „Profesionálních řidičů nákladních vozidel je na trhu práce dlouhodobě nedostatek a koronavirová krize tuto situaci ještě zhoršila. Řidiči jsou pod ještě větším tlakem kvůli novým restrikcím a uzávěrám a v důsledku toho vznikly i  další bariéry pro přijímání zahraničních pracovníků,“ vysvětluje Petr Kozel. VCHD Cargo se proto snaží vytvářet takové podmínky, aby svým zaměstnancům náročnou práci profesionálního řidiče co nejvíce usnadnila. Zkušení profesionálové na dispečinku jsou k řidičům k dispozici 24 hodin 6 dní v týdnu. Společnost má nemodernější vozový park a řidiči používají pro práci chytré technologie. VCHD Cargo pokračuje v digitalizaci, která pomocí těchto technologií řidičům usnadňuje administrativní úkony. „Všechna vozidla jsou vybavena moderním tabletem, prostřednictvím kterého dispečink s řidiči komunikuje. Kromě toho jsme zavedli například i digitální výkazy jízd, takzvané „stazky“, což naši řidiči velmi oceňují,“ říká Petr Kozel. Řidiči VCHD Cargo se také těší mnoha firemním benefitům a ti nejzkušenější z nich jsou potom každý rok odměněni jako členové Klubu milionářů. Ten má v současné době 22 členů a je otevřený všem zaměstnancům společnosti VCHD Cargo, pro které je práce za volantem jejich posláním.

1 2 3 9