Categories Aktuality, Pro média

Skupina VCHD Cargo v loňském roce

Podle auditovaných výsledků přesáhly loňské tržby společnosti VCHD Cargo jen v České republice jednu miliardu korun, což představuje ve srovnání s předchozím rokem nárůst o 17 procent. Společnost výrazně posilovala i na německém trhu. Tržby její dceřiné společnosti VCHD Cargo GmbH se zvýšily o rekordních 93 procent. Vzrostl také počet zaměstnanců skupiny, a to na 428.

VCHD Cargo a.s. v roce 2022 roce oslavila 25 let působení na českém trhu. Bilance celého čtvrtstoletí je více než pozitivní. Společnost za tu dobu stabilně roste jak v šířce poskytovaných služeb, tak i v jejich kvalitě, stabilní růst zaznamenává i v tržbách. Rok 2022 ale přinesl do oboru pozemních přeprav náročné výzvy. „V loňském roce pokračovala série bezprecedentních událostí, které ovlivnily celý svět, a pozemní přepravy se musely vyrovnávat s jejich okamžitými i dlouhodobějšími dopady,“ vysvětluje Ing. Petr Kozel, CEO a předseda představenstva VCHD Cargo a.s., a dodává, „s válkou na Ukrajině enormně narostly ceny pohonných hmot, významně se zvýšila inflace a zhoršila situace na trhu práce. Přesto se nám dařilo na obou našich trzích posilovat, a to poměrně výrazně.“

V České republice dosáhly podle předběžných výsledků tržby společnosti VCHD Cargo a.s. 1,002 miliardy korun. Za 17procentním růstem stojí nové akvizice i zakázky od stávajících zákazníků. Kromě toho se VCHD Cargo dařilo i na německém trhu. Na ten vstoupila v roce 2019 založením VCHD Cargo GmbH a v roce 2021 získala akvizicí přepravní firmu Völker Logistik. Nejvyšší růst, a to o rekordních 93 procent, zaznamenala společnost VCHD Cargo GmbH, která se specializuje na dálkové linkové přepravy. O 12 procent potom vyrostly tržby Völker Logistik, odborníka na regionální přepravy v rámci celého Německa. Celkově se tržby celé skupiny zvýšily o 23 procent na 1 247,5 milionů korun.

Jsme velmi hrdí na to, jakým způsobem se nám podařilo zvládnout loňský rok. Vděčíme za to naší dlouhodobé strategii a našim lidem, především řidičům, kteří se neúnavně vydávají každý den na cesty napříč celou Evropou,“ uvádí Petr Kozel.

Skupina VCHD Cargo v současně zaměstnává v obou zemích na  428 lidí, přičemž přibližně dvě třetiny z nich tvoří právě profesionální řidiči. Společnost trvale investuje do jejich vzdělávání a snaží se jim jejich náročnou práci co nejvíce usnadnit, ať už digitalizací procesů a komunikace, které snižují administrativní zátěž, či kvalitní bezpečnou technikou.

Skupina VCHD Cargo disponuje vlastním vozovým parkem, který čítá více než 220 tažných a 160 přípojných vozidel. Průměrné stáří flotily činí méně jak 3 roky a společnost tak každý rok významně investuje do její obnovy. Jen v loňském roce pořídila ať už na leasing, úvěr nebo za hotovost dopravní techniku v celkové hodnotě kolem 150 milionů korun.

Investice VCHD Cargo plynuly také do poboček. Na centrále v Kladně dokončila vybudování nového parkoviště pro kamiony a v Havlíčkově Brodu zfinalizovala přestavbu kanceláří, interiéru i exteriéru pobočky a vytvořila tak pro svoje zaměstnance příjemné a komfortní zázemí. „Jsme si vědomi toho, jak moc záleží na tom, aby se u nás naši lidé cítili dobře,“ vysvětluje Petr Kozel, a doplňuje, „náš obor už řadu let čelí odlivu pracovních sil a my soustavně pracujeme na tom, abychom si náš tým dobrých lidí udrželi a byli i pro nováčky v oboru atraktivním zaměstnavatelem.

Společnost VCHD Cargo je kromě dobrého zaměstnavatele především kvalitním poskytovatelem přepravních služeb a spolehlivým obchodním partnerem. Svědčí o tom i certifikát AAA Platinum Excellence od prestižní agentury Dun & Bradstreet, který VCHD Cargo získala s nejvyšším možný hodnocením, jež potvrzuje její finanční stabilitu, zdravé finanční poměry a obchodní chování, a to nepřetržitě po dobu pěti let. VCHD Cargo se tak zařadila mezi nejdůvěryhodnější společnosti v České republice. V loňském roce se VCHD Cargo také umístila na stříbrné příčce ve Středočeském kraji v prestižním žebříčku Ocenění Českých Lídrů.

Categories Aktuality

Plánovaná výstavba dálnic v letech 2023–2024

Jak informovalo ministerstvo dopravy, do dopravních staveb bylo v roce 2022 celkem v Česku investováno ze Státního fondu dopravní infrastruktury 131,7 miliardy korun, což je o 4,1 miliardy více než byl schválený rozpočet pro rok 2022. Aktuálně je ve výstavbě 241,3 kilometrů dálnic a silnic I. třídy. Většina z nich bude otevřena v letech 2023 a 2024. Podle VCHD Cargo aktuálně nejvíce chybí spojení z Prahy na Karlovy Vary a z Českých Budějovic do Lince, uvítala by také prodloužení dálničního tahu z Hradce Králové na polskou Wroclaw.

Ministerstvo dopravy informovalo o tom, že se v příštích dvou letech otevřou dlouhé úseky nových dálnic, jako je 32 kilometrů písecké D4, k rakouským hranicím se přiblíží jihočeská D3, která se prodlouží o více než 28 kilometrů, a na Moravě bude o 21 kilometrů delší dálnice D55 u Starého Města. Bude pokračovat dostavba D35 jako alternativní spojnice Čech a Moravy a budou zahájeny další úseky karlovarské dálnice D6, u Olomouce se rozestaví další část dálnice D55.Silniční síť se také rozšíří v průběhu dvou let o nové silnice I. Třídy, jako jsou čtyři stavby velkého městského okruhu v Brně, obchvat Jaroměře, Karviné, Mošnova, Opavy, Bludova nebo 5,4 kilometry dlouhá čtyřproudá silnice mezi Třanovicemi a Nebory u Třince, která se celá otevře již v příštím roce.Podle oficiálních informací ministerstvo dopravy začne v roce 2023 sloužit řidičům celkem 58,5 kilometrů silnic (z toho dálnic 15,4 km a silnic I. třídy 43,1 km). V roce 2024 to pak bude rekordních 159,6 kilometrů dálnic a silnic I. třídy (118,1 km dálnic, 41,5 km silnic I. třídy).

Ing. Petr Kozel, Marketing Sales Manager společnosti VCHD Cargo k tomu dodává, „nám jako společnosti orientované na exportní přepravy nejvíce chybí dálniční spojení z Prahy na Chemnitz, tedy D6 na Karlovy Vary, a také přímé rychlé spojení z Českých Budějovic do rakouského Linze.“ Nedostatečná je podle VCHD Cargo také kvalita D1, kde dlouhodobě chybí další dálniční pruh, naléhavě se tato potřeba pravidelně jeví zejména v případě nehody či při opravách některých úseků. „Dálnice jsou pro dálkové silniční přepravy nejen předpokladem pro zabezpečení plynulých dodávek, ale také jedinou možností pro úspornou jízdu s menší uhlíkovou stopou, kterou všichni oceníme finančně jako konzumenti spotřebního zboží, jehož cena reflektuje přepravní náklady, ale také nám za ni poděkuje životní prostředí. Oceňujeme pro to výstavbu naplánovanou pro příští období, ale z našeho pohledu její rychlost dostatečně neodpovídá požadavkům přepravního trhu.“ dodává Petr Kozel.

Zdroj: Ministerstvo dopravy České republiky (https://www.mdcr.cz/Media/Media-a-tiskove-zpravy/Do-dvou-let-se-dalnicni-sit-rozsiri-o-134-kilometr?returl=/Media/Media-a-tiskove-zpravy) a VCHD Cargo a.s

Categories Aktuality

ADR přepravy do 70 destinací v Evropě

VCHD Cargo je specialistou na linkové pozemní přepravy a kolem 80 procent přepravených objemů spadá do kategorie nebezpečných věcí. Linky VCHD Cargo pravidelně zavážejí více než 70 destinací v celé Evropě a celá flotila společnosti je vybavena pro přepravy ADR zboží.

VCHD Cargo realizuje celovozové přepravy zásilek zboží tříd 2–6 a 8–9 dle klasifikace dohody ADR. Všechna její vozidla jsou vybavena pro přepravy ADR zboží, a to včetně tzv. frigo návěsů, které navíc umožňují přepravu nebezpečných látek v řízeném teplotním režimu. Všichni řidiči musejí absolvovat školení pro přepravu a manipulaci s nebezpečným nákladem a kromě toho organizuje VCHD Cargo ještě svoje interní školení s důrazem na prevenci nehod a používání ochranných pomůcek. „Jsme si vědomi všech rizik, které přeprava ADR zboží přináší. Naši řidiči proto absolvují povinná školení i naše vlastní kurzy bezpečné jízdy, vozidla servisujeme a kontrolujeme každé 3 měsíce,“ uvádí Ing. Petr Kozel CEO a předseda představenstva VCHD Cargo a.s. Společnost zaměstnává na 280 řidičů, všechny s průkazem pro ADR přepravy a povinností si své zkoušky v řádném termínu obnovovat.

Řidič je totiž klíčovým článkem přepravního řetězce – právně odpovídá za údaje uvedené v CMR listu, i když ho vystavuje odesílatel. Musí být tedy dopodrobna a aktuálně informován o všech náležitostech, které má správně vyplněný přepravní dokument mít, a ctít nastavenou trasu podle toho, zda se jedná o podlimitní či nadlimitní ADR přepravu (s ohledem na ochranu vodních zdrojů, průjezd tunely a podobně). Ostatně správnost dokumentů a zvolené trasy bývají u ADR přeprav nejčastěji předmětem silničních kontrol, stejně jako povinná výbava vozidla určeného pro ADR přepravy, kterou je řidič povinen před každou jízdou zkontrolovat.

„Kromě toho máme na každé pobočce vlastního bezpečnostního poradce pro přepravy nebezpečných věcí a proškolování jsou i naši dispečeři. Dispečink je k dispozici 24 hodin denně 6 dní v týdnu a slouží také jako poradenské středisko pro nestandardní situace,“ vysvětluje Petr Kozel. Vzdělávání v oblasti přeprav nebezpečného zboží tak jde ve VCHD Cargo napříč klíčovými pracovními pozicemi. Platnost a termíny pro obnovu ADR školení hlídá stejně jako termíny pro obnovení ADR vybavení ve vozidlech sofistikovaný IT systém.

Společnost VCHD Cargo nejčastěji v ADR režimu přepravuje lepidla, barvy, laky, spreje a podobně. Kolem šedesáti procent jejích přeprav jezdí do destinací v Německu a ve Španělsku, frekventované je i spojení do zemí Beneluxu. ADR přepravy pak z toho tvoří až 80 procent přepravních objemů. „Bezpečnost zásilek v režimu ADR stojí na správné nakládce a zabezpečení zboží v ložném prostoru, kompatibilitě zboží v jednom vozidle, odborné profesní přípravě řidiče a technické způsobilosti vozidla. Na to všechno u nás klademe velký důraz,“ vysvětluje Ing. Petr Kozel, předseda představenstva VCHD Cargo.

Společnost VCHD Cargo disponuje vlastním vozových parkem pro realizaci pozemních přeprav nejrůznějšího typu a režimů. Jedná o 220 vozidel – nejrůznějších druhů návěsů, jako jsou frigo, plachtové nebo skříňové návěsy či tandemové soupravy s výměnnými nástavbami. Nechybí ani dvanáctitunová vozidla pro realizaci tzv. poslední míle. Od roku 2019, kdy společnost založila v Německu VCHD Cargo GmbH, působí i na tamním největším logistickém trhu v Evropě. Svoji pozici zde posílila v loňském roce akvizicí německé přepravní společnosti Völker Logistik, která rovněž poskytuje přepravy v ADR režimu.

Categories Aktuality

Rozhovor: Upevňujeme pozici kvalitního dopravce

O tom, co VCHD Cargo čeká v letošním roce, jaké výzvy si zahrnula do svého strategického plánu a čemu se bude věnovat, jsme si povídali s Ing. Petrem Kozlem Jr., Sales Marketing Managerem VCHD Cargo.

Jaké plány má VCHD Cargo v České republice pro rok 2023?

PK: V letošním roce se budeme soustředit na další zvyšování kvality našich přeprav – pokračujeme v obnově naší flotily, čekáme na několik desítek nových vozidel, dále budeme pracovat s našimi řidiči s ohledem na bezpečnou a úspornou jízdu a společně se zákazníky hledat nové možnosti optimalizace přeprav. V loňském roce jsme učinili řadu kroků pro upevnění našeho zákaznického portfolia, abychom byli připraveni i na případné nenadálé situace na trhu, který se připravuje na ochlazení poptávky. Zkrátka budeme upevňovat naši pozici kvalitního dopravce se špičkovým vozovým parkem a zkušenými řidiči a zároveň rozvíjet naše aktivity v oblasti spedice.

VCHD Cargo působí také v Německu. Co Vás čeká u našich západních sousedů?

PK: Máte pravdu, v Německu máme dceřinou společnost VCHD Cargo GmbH a v roce 2021 jsme akvizicí získali i přepravní společnost Völker Logistik. V letošním roce bychom chtěli tyto dvě společnosti pro ještě větší využití synergií a optimální řízení sloučit, což s sebou nese mnoho administrativně-právních náležitostí a také řadu personálních otázek, které musíme vyřešit.

V naší české společnosti VCHD Cargo máme také významně vyšší stupeň IT systému a automatizace – patří sem například systémové počítání zahraničního stravného, rozpoznávání faktur umělou inteligencí, plánování vozidel, námi vyvinuté aplikace pro řidiče komunikující s ERP systémem, controllingové sestavy apod. Přenést toto know-how do německé společnosti je delší a náročnější proces. Všechny tyto změny pocítí naši zákazníci jako příjemný, komfortní krok a věříme, že ocení zjednodušenou komunikaci.

Personální otázky se ve vaší branži týkají především řidičů, je to tak? Jak se vyrovnáváte s jejich nedostatkem na trhu práce? Co pro ně v letošním roce chystáte?

PK: S nedostatkem řidičů na trhu práce se potýká každá dopravní společnost, a i my máme personální agendu každý týden jako prioritu naší manažerské práce. Vytváříme pro naše řidiče stabilní, přátelské prostředí rodinné firmy a umíme je ocenit. Snažíme se jim jejich náročnou práci co nejvíce usnadnit, a to jak kvalitní technikou, tak i maximální podporou našeho dispečinku. A díky synergiím našich firem máme možnost v této oblasti optimalizovat. Letošní rok bude také ve znamení školení a zácviku nováčků tak, aby si osvojili naše firemní zásady bezpečné a úsporné jízdy.

Categories Aktuality, Pro média, Uncategorized @cs

VCHD Cargo spustila novou mezinárodní linku

Přepravní společnost VCHD Cargo zahájila provoz mezinárodní linky na trase Norimberk–Wrocław. Linka s pravidelnými každodenními odjezdy rozšířila portfolio společnosti na 112 linek, které každý den míří do všech koutů Evropy.

VCHD Cargo je specialistou na linkové přepravy, které využívají logistické, výrobní i retailové společnosti. V rámci Evropy nabízí mezinárodní spojení nejen se začátkem či koncem trasy v České republice. Mezi takové linky se řadí i ta na trase Norimberk–Wrocław (Vratislav, Polsko), která je v provozu od konce minulého roku a společnost na ní přepravuje spotřební zboží v tandemové soupravě s výměnnými nástavbami. „Linka z Bavorska do polské Vratislavi jezdí po optimalizované trase, která využívá možnosti střídání řidičů, jak v naší centrále v Kladně, tak i v okolí německého města Chemnitz, kde se rovněž soustředí řada našich aktivit,“ uvádí Ing. Petr Kozel, CEO a předseda představenstva VCHD Cargo a.s., a dodává, „výměnné nástavby, které na linku nasazujeme, mají pro tento typ přeprav řadu výhod a naši zákazníci i řidiči oceňují například možnost jejich přednakládky, která zrychluje odbavení soupravy v místě nakládky.

VCHD Cargo disponuje flotilou kvalitních tažných a přípojných vozidel a průměrné stáří jejího vozového parku se pohybuje kolem tří let. Všechna vozidla flotily jsou vybavena i pro přepravy nebezpečného zboží dle dohody ADR a řada z nich umožňuje přepravy v řízeném teplotním režimu vhodné například pro distribuci potravin, barev a nátěrových hmot, kosmetiky a dalšího spotřebního zboží citlivého na teplotu.

Zkušení řidiči společnosti jsou zárukou bezpečné a úsporné jízdy a personální politika společnosti zabezpečuje plynulý provoz linek pomocí řidičů „střídačů“, kteří umějí nahradit svoje kolegy v případě potřeby na kterékoliv lince. Mezinárodní trasy linek plánují dispečeři s ohledem na optimální kombinaci rychlého doručení a úsporné jízdy a dispečink je k dispozici 24 hodin denně 7 dní v týdnu.