Polovina roku je téměř za námi a vy se možná chystáte na výběrové řízení pro nového dodavatele přeprav. Tady je patnáct bodů, které se při hledání a posuzování nového přepravce vyplatí zohlednit:

1) Pokud jste noví v oboru, sejděte se s odborníkem na trh a načerpejte informace.

2) Vyhodnoťte své dosavadní přepravy – je v nich opakující se rytmus, systém?

3) Stanovte si cíle – chcete primárně optimalizovat náklady nebo dosáhnout vyšší kvality? Samozřejmě, každý chce kvalitu za rozumnou cenu. Pokud ale rozumný pohled na cenu není, nedá se očekávat kvalita.

4) Poptáváte novou přepravu? Definujte si, jaká máte očekávání – nejen místo nakládky a vykládky je důležité, ale také četnost přeprav (kolikrát za týden, měsíc) a požadovaná rychlost doručení. Systémové přepravy a flexibilita v doručovacích časech mohou optimalizovat náklady.

5) Prověřte, že má společnost, kterou zvažujete, za sebou doložitelnou historii (podle IČO), že nebyla založena včera. Zkuste také ověřit vlastníka.

6) Pokud společnost nezveřejňuje svou uzávěrku a nemá v rejstříku žádné zápisy, mohla by být vysoce riziková. Pokud má záporný vlastní kapitál, je vhodné, rozmyslet si větší zakázky. V případě nárůstu úrokových měr může mít tato firma jako dlužník problémy s úvěry. Nechcete, aby na kamionech s vaším zbožím visela exekutorská cedulka „zabaveno“.

7) Vyžádejte si zaslání dokladu o pojištění a ověřte jeho platnost.

8) Pokud nejste odborníci v mezinárodním právu, zahraničním subjektům se raději vyhněte – v případě ztráty zásilky, poškození a neshody na viníkovi se vyhnete zbytečným problémům. Menší zahraniční subjekty se hůře ověřují a v případě soudních sporů je s úřady náročnější a zdlouhavá komunikace.

9) Podívejte se na reference přepravců – pro koho a kam pravidelně jezdí.

10) Pro kalkulaci zadejte přepravci co nejvíce informací, každý detail je důležitý – informace o místech nakládky a vykládky (rampy, otevírací hodiny apod.), informace o zboží (nebezpečné zboží, zboží citlivé na teplotu), informace o balení (europalety, stohovatelné) a další.

11) Podívejte se na flotilu přepravce – má dostatek zkušeností a velký vozový park? Výborně, to je dobrý předpoklad, že umí řešit nenadálé situace jako poruchu vozidla s vaším nákladem.

12) Prostudujte si smluvní podmínky – férové nastavení je win-win – přepravce má zabezpečenou práci a vy jistotu, že zboží vždy doručí tak, jak jste se dohodli (ne jen první měsíc spolupráce).

13) Palivové příplatky a další doložky – trvejte na smluvním nastavení systému, který bude transparentní.

14) Dohodněte si měření kvality nastavených parametrů doručování.

15) Image je image – kvalita vozidel, zkušenosti a  profesionální chování řidičů jsou také důležité – budou vaší první vizitkou u zákazníků.

Tip navíc: Pokud sedí všechna tvrdá data, dejte na svůj instinkt, s kým se vám bude dobře spolupracovat. Možná se to nezdá, ale lidská rovina, hraje v tak náročném procesu, jakým jsou přepravy, důležitou roli.