Back up podle slovníku znamená „záloha“ a většinou je běžnou součástí „ajťáckého“ slovníku. Nyní ale nabývá na daleko větší důležitosti. Jak vypadá back up v přepravní firmě a proč je tak důležitý?

„Ještě na začátku roku jsme neměli tušení, před jaké výzvy nás letošní rok postaví,“ vysvětluje Petr Kozel, předseda představenstva VCHD Cargo, a dodává, „v pohotovosti kvůli onemocnění COVID-19 jsme vzhledem k našemu vytížení linkami do Itálie a Španělska byli už od počátku února, skutečný krizový plán jsme postavili v posledním únorovém týdnu. Abychom byli schopni zabezpečovat naše služby zákazníkům a naplňovat tak roli páteřních služeb, implementovali jsme back up pravidla pro zajištění bezpečného provozu naší společnosti.“

VCHD Cargo zabezpečila provoz tak, aby nemohlo dojít k jeho přerušení a zároveň byla zajištěna maximální ochrana všech zaměstnanců. Aby mohl provoz na všech pobočkách fungovat jako před pandemickou krizí, byla vytvořena následující pravidla:

  1. Jeden pracovník = jedna kancelář. Pro aplikaci tohoto pravidla i na pracovníky v open spacu se uvolnila pro operativu všechna místa včetně kanceláří vedení.
  2. Žádný styk mezi řidičem a dispečerem = předávání informací se provádí výhradně přes přes tablety, kterými jsou vybavena všechna vozidla VCHD Cargo.
  3. Zastupitelnost = každý pracovník v kanceláři musí mít svůj back up na home officu a společně pak řeší běžné problémy operativy.
  4. Porady online = vedení se schází s vedoucími poboček 2 x denně přes platformu microsoft teems, vedoucí poboček mají se svými podřízenými pravidelné online porady.
  5. Maximální ochrana = zaměstnance, řidiče i pracovníky v kancelářích firma vybavila ochrannými pomůckami a v kancelářích je potřeba dodržovat ochranná vládní nařízení a používat desinfekci.

Díky takovým opatřením stále každý den vyjíždějí desítky kamionů VCHD Cargo s nákladem od zákazníků na jednom konci Evropy k jejich zákazníkům na jiném konci Evropy. „Každá porada začíná tou nejdůležitější otázkou na stav zdraví našich řidičů, dispečerů, techniků. Vždyť dnes a denně jezdíme do Itálie, Španělska, Německa…,“ říká Petr Kozel, a uzavírá, „všichni doufáme, že pokud by přece jen došlo k nákaze Covidem-19, bude u nás mít jen lehký průběh. Co ale víme bezpečně je, že i v takovém případě se díky back upu, který jsme nastavili, zásilky našich zákazníků dostanou ke svým příjemcům po celé Evropě i v této mimořádné situaci bezpečně a včas.“