• Objednejte si přepravu ještě dnes: +420 312 245 107
  • Order shipping today: +420 312 245 107
  • Bestellen Sie den Transport heute noch: +420 312 245 107

Alternativa k plachtovým návěsům pro ADR přepravy

Přeprava ADR zboží nemá jen podobu cisteren s výbušnými či toxickými látkami. VCHD Cargo v režimu dle dohody ADR vozí například baterie, drogistické zboží či autokosmetiku. Ale i při přepravě běžného laku na vlasy v aerosolu je nutné splnit všechna nařízení a předepsané procesy. Volba přepravního prostředku může dodržování všech legislativních opatření ulehčit. VCHD Cargo proto pro ADR přepravy nejvíce nasazuje výměnné nástavby. Jejich využití je nejen ekonomické, ale díky vyšší ložné kapacitě také snižuje ekologický dopad pozemních přeprav.

Výměnná nástavba je přepravní skříň vybavená čtyřmi sklopnými nohami, oddělitelná od tahače a patří do skupiny intermodálních přepravních jednotek.  Pro přepravy nebezpečného zboží nabízí mnoho výhod. V první řadě ji lze efektivně naložit – výměnné nástavby jsou patrové a patro lze libovolně nastavit, takže umožňuje stohování do plné světlé výšky a bez rizika poškození zboží. Také samotný princip nakládky je výhodný – nástavba se dá od tahače odpojit a přistavit k rampě předem, případně ji po naložení lze využít jako mezisklad do té doby, než bude zapotřebí zboží poslat na cestu. Současná legislativa navíc umožňuje k jednomu tahači připojit soupravu se dvěma výměnnými nástavbami, takže kapacita jedné soupravy vystoupá až na 72 palet. To mluví nejen pro ekonomiku přeprav, ale také snižuje jejich uhlíkovou stopu, protože na cesty může se zbožím vyrazit méně vozidel.

Nespornou výhodou je i řízený teplotní režim ve výměnných nástavbách. „20 procent našich přeprav realizujeme v řízeném teplotním režimu,“ říká Ing. Petr Kozel, předseda představenstva VCHD Cargo, a dodává, „ten se využívá nejen pro přepravu potravin, ale i pro přepravu nebezpečného zboží dle ADR, které je citlivé na teplotní výkyvy nebo příliš vysoké či nízké teploty.“ Patří sem například nátěrové hmoty, které by v zimě mohly ztratit na kvalitě, nebo některé druhy kosmetiky, kterým nesvědčí ani mrazy, ale ani teploty nad plus 25°C.

K benefitům přeprav ve výměnných nástavbách patří bezesporu i vyšší bezpečnost. „Zboží ve skříňové výměnné nástavbě vlastně získává jedno pevné balení navíc,“ vysvětluje Petr Kozel a s nadsázkou označuje nástavbu za „dodatečnou plechovku,“ ve které je zboží lépe zabezpečeno a ochráněno proti havárii s rizikem kontaminace životního prostředí.