• Objednejte si přepravu ještě dnes: +420 312 245 107
  • Order shipping today: +420 312 245 107
  • Bestellen Sie den Transport heute noch: +420 312 245 107

Názor: Dunaj–Odra–Labe aneb Zeptejme se zákazníků, co potřebují!

„Nejsem odborník na infrastrukturní stavby ani ekolog, abych posoudil vliv stavby kanálu Dunaj─Odra─Labe na životní prostředí,“ uvádí Petr Kozel, předseda představenstva VCHD Cargo,a doplňuje, „moje celoživotní zkušenosti z byznysu a dopravy mě ale naučily pokládat přímé otázky a hledat na ně správné odpovědi. Na takovou mega stavbu je podle mě dobré nahlížet optikou klíčových faktorů každého úspěšného projektu:“

  1. Zeptejme se trhu, zda by podobný projekt využil. Vodní doprava není pro „kusové“ zásilky, a proto se snad můžeme obrátit na 100 největších exportérů, importérů a „namodelovat“ lead time a přibližnou cenu a zeptat se jich: „Uvažujete o této cestě, Máte dnes objemy zboží do koncových míst na Dunaji či Odře a Labi? Vyhovuje Vám tento způsob dopravy? I když chápu, že dnešní čísla nemusí korelovat s budoucí potřebou, tak dnešní výsledek nás může ovlivnit v našem rozhodování.
  2. Čas. Pracuji v kamionové dopravě a vidím stálý tlak na zkracování času doručení. Nedokáži si představit, že za 15─20 let se zákazníci spokojí s doručením za několik dní. Konkurence jiných ekologických způsobů přepravy jako železnice či kamiony používající elektřinu nebo vodík budou pravděpodobně pro dálkovou přepravu standardem a zabezpečí výrazně rychlejší doručení. Dalším rizikem je čas výstavby. Zkušenosti mi ukazují, že každou stavbu stát buduje dlouho a výrazně překračuje slíbené termíny. Zde bohužel bez úplného dokončení nebude žádná tržba a čekání a tím pouze nároky na výdaje ze státního rozpočtu mohou být velmi dlouhé.
  3. Infrastruktura. Podobný projekt je závislý nejen na našem rozhodnutí, ale především na dobudování infrastruktury na koncových místech. Kromě Labe a Hamburku nejsou na koncových místech kapacity.
  4. Cena. U podobných staveb bude vždy určité podezření z korupce. A vždy je potřeba srovnávat s jinými potřebami dopravy nebo státu. A vždy platí, že nejlepší je štíhlý stát s minimálními výdaji.
  5. Vliv na turistiku. Velice často vidím v zahraničí kanály jako místo, kde se koncentruje turistika ve všech jejích podobách. Ale tady je opět jednoduchá otázka: „Pro koho je stavba primárně určena a kdo ji bude splácet?“

Podle mého názoru pro každé rozhodnutí musí být jasná strategie, ekonomika a nakonec vliv na ekologii a okolní infrastrukturu. Zatím mi to připadá, že stavba je pouze přáním určitých osobností, a to se mi zdá málo.

Ing. Petr Kozel, předseda představenstva VCHD Cargo a.s.