Přepravní společnost VCHD Cargo obrací svoji pozornost k podpoře veřejně-prospěšných aktivit již řadu let. V letošním roce podpořila neziskovou organizaci Řidiči pomáhají dětem, která se věnuje dětem z dětského domova. Kromě toho také navázala na spolupráci s organizací dobrovolných záchranářů Czech SAR Team a financovala pořízení přívěsného vozíku pro přepravu zraněných osob.

Spolupráce VCHD Cargo a Czech SAR Teamu, největší organizace typu Search & Rescue u nás, vznikla na základě iniciativy jednoho ze zaměstnanců, který je členem organizace. VCHD Cargo tak od roku 2021 podporuje činnost těchto dobrovolných záchranářů, kteří jako jedna z ostatních složek integrovaného záchranného systému pomáhají při hledání osob v nedostupných terénech i městských zástavbách. „Vidíme smysl v práci dobrovolných záchranářů a oceňujeme jejich nasazení, které všichni dělají mimo svoje povolání,“ uvádí Ing. Petr Kozel, CEO a předseda představenstva VCHD Cargo a.s., a dodává, „přispíváme vždy na konkrétní vybavení, které jim jejich práci usnadňuje.“ Letos společnost podpořila nákup přívěsného zařízení, které umožňuje bezpečnou přepravu zraněných nebo nemohoucích osob z těžce přístupných terénů.

V letošním roce VCHD Cargo namířila svoji podporu i směrem ke znevýhodněným dětem. Zahájila spolupráci s neziskovou organizací Řidiči pomáhají dětem, složenou vesměs právě z profesionálních řidičů kamionů, která se zaměřuje na podporu dětí z dětského domova. Řidiči každý rok organizují Kamion Fest a další kulturně-společenské či sportovní akce, jejichž výtěžek putuje do dětského domova Nová Ves u Chotěboře. „Oceňujeme aktivitu, která vznikla od řidičů kamionů napříč republikou a která slouží dobré věci – podpoře dětí, které nemají to štěstí vyrůstat v rodinném prostředí,“ říká Petr Kozel, a doplňuje, „rádi naši podporu věnujeme těm nejzranitelnějším z naší společnosti.“