• Objednejte si přepravu ještě dnes: +420 312 245 107
  • Order shipping today: +420 312 245 107
  • Bestellen Sie den Transport heute noch: +420 312 245 107

VCHD Cargo vytvořila nová pracovní místa

Přední česká přepravní společnost VCHD Cargo rozšiřuje svoje exportní linky a posiluje  po personální stránce. Od ledna tohoto roku vytvořila 20 nových pracovních míst na pozici řidiče pro nákladní přepravy. Noví zaměstnanci nastupují na pravidelné přepravní linky do Španělska a na vnitroněmecké linkové přepravy.

VCHD Cargo už ke konci minulého roku oznámila svoje plánované investice pro rok 2020. S jejich realizací započala hned od ledna. „Vycházíme vstříc potřebám našich zákazníků a rozšiřujeme přepravy o další spojení na západ Evropy,“ vysvětluje Ing. Petr Kozel, předseda představenstva VCHD Cargo a.s., a dodává, „s tím souvisejí nejen investice do techniky, ale i posílení po personální stránce. Od ledna jsme tak přivítali dvacet nových kolegů.“

VCHD Cargo už před dvěma lety zareagovala na situaci na trhu práce, kde chybí profesionální řidiči, a spustila projekt Zařiďte si. Ten si klade za cíl přiblížit nabídku pracovních míst cílové skupině potenciálních zaměstnanců – řidičů – a informovat je o dění ve společnosti. „Tento projekt se osvědčil a noví kolegové z velké části přicházejí na základě našich stránek zaridtesi.cz,“ kvituje Petr Kozel, a upřesňuje, „naším cílem je plně nové kolegy adaptovat do systému naší společnosti a zajistit, aby si osvojili principy, s jakými k našim zákazníkům přistupujeme. A zároveň chceme, aby se u nás cítili dobře.“

VCHD Cargo proto nabízí svým zaměstnancům řadu firemních výhod a férový systém odměňování, u řidičů například za tzv. úspornou jízdu či v podobě věrnostních benefitů. „Snažíme se nastavovat taková interní pravidla a podmínky, které zohledňují ekonomické, ekologické a celospolečenské aspekty našeho podnikání,“ vysvětluje Petr Kozel. „Zároveň plánujeme a investujeme tak, abychom našim řidičům usnadnili jejich náročné podmínky k práci.“ Za tímto účelem VCHD Cargo například pořizuje nejmodernější přepravní techniku a po Evropě má na strategických přepravních uzlech firemní byty, které jsou řidičům na dálkových trasách k dipozici pro povinné pauzy. Řidiči VCHD Cargo také velmi oceňují možnost plánování si svého osobního života díky systému pravidelných linek. V současné době zaměstnává VCHD Cargo v České republice  270 řidičů a 10 řidičů-zaměstnanců pro ni pracuje v zahraničí.