• Objednejte si přepravu ještě dnes: +420 312 245 107
  • Order shipping today: +420 312 245 107
  • Bestellen Sie den Transport heute noch: +420 312 245 107

VCHD Cargo a opatření spojená s šířením Koronaviru

Aktualizováno 12.4.2020

VCHD Cargo: Chráníme naše řidiče – chráníme nás všechny

VCHD Cargo oznámila svoje opatření v souvislosti se šířením onemocnění COVID-19. Již téměř dva měsíce činí řadu kroků pro ochranu zdraví svých zaměstnanců, zejména řidičů, proti této nové koronavirové nákaze, a investovala do této oblasti více než 200 tisíc korun.

„Myslím, že toto vypjaté období ukazuje, jak je logistika důležitá,“ říká Ing. Petr Kozel, předseda představenstva VCHD Cargo a.s., a vysvětluje, „naši řidiči jsou hned za první linií, kterou, co se rizika nákazy infekčním onemocněním týče, bezesporu tvoří zdravotníci, záchranáři a obranné složky. Naši lidé každý den křižují celou Evropu a vyrážejí i do rizikových oblastí postižených nákazou. Starají se o to, aby byly zásobené prodejny, a i nyní tolik exponované e-shopy. Jsou vystaveni kontaktům s neznámými lidmi na cestách, při nakládce i vykládce. Tím, že je chráníme, chráníme vlastně i nás všechny. Děláme taková opatření, která minimalizují riziko infekce a jejího importu k nám do České republiky.“

„Trápí nás však řada negativních vlivů na naši práci. Je to zejména pomalý, laxní přístup k ochraně zdraví v některých zemích, byť s postupující nákazou se situace v nošení roušek zlepšila. Přesto kuřácké koutky, kde stojí až patnáct lidí, jsou dokonce i v Německu velmi běžné,“ pokračuje Petr Kozel, a upozorňuje i na opačný extrém – totální izolaci, kterou si některé společnosti vysvětlily tak, že uzamkly zázemí pro řidiče – toalety, sprchy, kantýny. „Toto je pro naše řidiče, kteří jsou denně na cestách, také velice špatné zpráva a znepříjemňuje jim život. I v takových ztížených podmínkách naši řidiči dělají úžasnou práci.  Jsme jim za to vděční a snažíme se je co nejvíce ochránit.“

Společnost VCHD Cargo tak investovala do dnešního dne více než 200.000 Kč do ochranných prostředků pro své řidiče a administrativní pracovníky. Pořídila roušky, respirátory, jednorázové rukavice a dezinfekční prostředky pro osobní hygienu ve stovkách kusů. Investovala také do generátorů ozónu, které slouží k efektivnímu čištění a účinné likvidaci virů a bakterií pro celou flotilu nákladních vozidel. Kromě toho VCHD Cargo již v únoru zavedla přísné interní směrnice pro dodržování hygienických doporučení a pravidel pro pohyb osob a dokumentů na pobočkách.

„Ochrana zdraví je pro nás v současné době prioritou číslo jedna, plně respektujeme nová nařízení proti šíření COVID-19 a vytváříme v rámci naší organizace velice striktní mechanismy. Věřím, že když se my všichni – přepravci, zákazníci i spotřebitelé budeme chovat odpovědně, společně se nám podaří toto náročné období bezpečně překlenout,“ uzavírá Petr Kozel.