• Objednejte si přepravu ještě dnes: +420 312 245 107
  • Order shipping today: +420 312 245 107
  • Bestellen Sie den Transport heute noch: +420 312 245 107

Plánovaná výstavba dálnic v letech 2023–2024

Jak informovalo ministerstvo dopravy, do dopravních staveb bylo v roce 2022 celkem v Česku investováno ze Státního fondu dopravní infrastruktury 131,7 miliardy korun, což je o 4,1 miliardy více než byl schválený rozpočet pro rok 2022. Aktuálně je ve výstavbě 241,3 kilometrů dálnic a silnic I. třídy. Většina z nich bude otevřena v letech 2023 a 2024. Podle VCHD Cargo aktuálně nejvíce chybí spojení z Prahy na Karlovy Vary a z Českých Budějovic do Lince, uvítala by také prodloužení dálničního tahu z Hradce Králové na polskou Wroclaw.

Ministerstvo dopravy informovalo o tom, že se v příštích dvou letech otevřou dlouhé úseky nových dálnic, jako je 32 kilometrů písecké D4, k rakouským hranicím se přiblíží jihočeská D3, která se prodlouží o více než 28 kilometrů, a na Moravě bude o 21 kilometrů delší dálnice D55 u Starého Města. Bude pokračovat dostavba D35 jako alternativní spojnice Čech a Moravy a budou zahájeny další úseky karlovarské dálnice D6, u Olomouce se rozestaví další část dálnice D55.Silniční síť se také rozšíří v průběhu dvou let o nové silnice I. Třídy, jako jsou čtyři stavby velkého městského okruhu v Brně, obchvat Jaroměře, Karviné, Mošnova, Opavy, Bludova nebo 5,4 kilometry dlouhá čtyřproudá silnice mezi Třanovicemi a Nebory u Třince, která se celá otevře již v příštím roce.Podle oficiálních informací ministerstvo dopravy začne v roce 2023 sloužit řidičům celkem 58,5 kilometrů silnic (z toho dálnic 15,4 km a silnic I. třídy 43,1 km). V roce 2024 to pak bude rekordních 159,6 kilometrů dálnic a silnic I. třídy (118,1 km dálnic, 41,5 km silnic I. třídy).

Ing. Petr Kozel, Marketing Sales Manager společnosti VCHD Cargo k tomu dodává, „nám jako společnosti orientované na exportní přepravy nejvíce chybí dálniční spojení z Prahy na Chemnitz, tedy D6 na Karlovy Vary, a také přímé rychlé spojení z Českých Budějovic do rakouského Linze.“ Nedostatečná je podle VCHD Cargo také kvalita D1, kde dlouhodobě chybí další dálniční pruh, naléhavě se tato potřeba pravidelně jeví zejména v případě nehody či při opravách některých úseků. „Dálnice jsou pro dálkové silniční přepravy nejen předpokladem pro zabezpečení plynulých dodávek, ale také jedinou možností pro úspornou jízdu s menší uhlíkovou stopou, kterou všichni oceníme finančně jako konzumenti spotřebního zboží, jehož cena reflektuje přepravní náklady, ale také nám za ni poděkuje životní prostředí. Oceňujeme pro to výstavbu naplánovanou pro příští období, ale z našeho pohledu její rychlost dostatečně neodpovídá požadavkům přepravního trhu.“ dodává Petr Kozel.

Zdroj: Ministerstvo dopravy České republiky (https://www.mdcr.cz/Media/Media-a-tiskove-zpravy/Do-dvou-let-se-dalnicni-sit-rozsiri-o-134-kilometr?returl=/Media/Media-a-tiskove-zpravy) a VCHD Cargo a.s