• Objednejte si přepravu ještě dnes: +420 312 245 107
  • Order shipping today: +420 312 245 107
  • Bestellen Sie den Transport heute noch: +420 312 245 107

ADR přepravy do 70 destinací v Evropě

VCHD Cargo je specialistou na linkové pozemní přepravy a kolem 80 procent přepravených objemů spadá do kategorie nebezpečných věcí. Linky VCHD Cargo pravidelně zavážejí více než 70 destinací v celé Evropě a celá flotila společnosti je vybavena pro přepravy ADR zboží.

VCHD Cargo realizuje celovozové přepravy zásilek zboží tříd 2–6 a 8–9 dle klasifikace dohody ADR. Všechna její vozidla jsou vybavena pro přepravy ADR zboží, a to včetně tzv. frigo návěsů, které navíc umožňují přepravu nebezpečných látek v řízeném teplotním režimu. Všichni řidiči musejí absolvovat školení pro přepravu a manipulaci s nebezpečným nákladem a kromě toho organizuje VCHD Cargo ještě svoje interní školení s důrazem na prevenci nehod a používání ochranných pomůcek. „Jsme si vědomi všech rizik, které přeprava ADR zboží přináší. Naši řidiči proto absolvují povinná školení i naše vlastní kurzy bezpečné jízdy, vozidla servisujeme a kontrolujeme každé 3 měsíce,“ uvádí Ing. Petr Kozel CEO a předseda představenstva VCHD Cargo a.s. Společnost zaměstnává na 280 řidičů, všechny s průkazem pro ADR přepravy a povinností si své zkoušky v řádném termínu obnovovat.

Řidič je totiž klíčovým článkem přepravního řetězce – právně odpovídá za údaje uvedené v CMR listu, i když ho vystavuje odesílatel. Musí být tedy dopodrobna a aktuálně informován o všech náležitostech, které má správně vyplněný přepravní dokument mít, a ctít nastavenou trasu podle toho, zda se jedná o podlimitní či nadlimitní ADR přepravu (s ohledem na ochranu vodních zdrojů, průjezd tunely a podobně). Ostatně správnost dokumentů a zvolené trasy bývají u ADR přeprav nejčastěji předmětem silničních kontrol, stejně jako povinná výbava vozidla určeného pro ADR přepravy, kterou je řidič povinen před každou jízdou zkontrolovat.

„Kromě toho máme na každé pobočce vlastního bezpečnostního poradce pro přepravy nebezpečných věcí a proškolování jsou i naši dispečeři. Dispečink je k dispozici 24 hodin denně 6 dní v týdnu a slouží také jako poradenské středisko pro nestandardní situace,“ vysvětluje Petr Kozel. Vzdělávání v oblasti přeprav nebezpečného zboží tak jde ve VCHD Cargo napříč klíčovými pracovními pozicemi. Platnost a termíny pro obnovu ADR školení hlídá stejně jako termíny pro obnovení ADR vybavení ve vozidlech sofistikovaný IT systém.

Společnost VCHD Cargo nejčastěji v ADR režimu přepravuje lepidla, barvy, laky, spreje a podobně. Kolem šedesáti procent jejích přeprav jezdí do destinací v Německu a ve Španělsku, frekventované je i spojení do zemí Beneluxu. ADR přepravy pak z toho tvoří až 80 procent přepravních objemů. „Bezpečnost zásilek v režimu ADR stojí na správné nakládce a zabezpečení zboží v ložném prostoru, kompatibilitě zboží v jednom vozidle, odborné profesní přípravě řidiče a technické způsobilosti vozidla. Na to všechno u nás klademe velký důraz,“ vysvětluje Ing. Petr Kozel, předseda představenstva VCHD Cargo.

Společnost VCHD Cargo disponuje vlastním vozových parkem pro realizaci pozemních přeprav nejrůznějšího typu a režimů. Jedná o 220 vozidel – nejrůznějších druhů návěsů, jako jsou frigo, plachtové nebo skříňové návěsy či tandemové soupravy s výměnnými nástavbami. Nechybí ani dvanáctitunová vozidla pro realizaci tzv. poslední míle. Od roku 2019, kdy společnost založila v Německu VCHD Cargo GmbH, působí i na tamním největším logistickém trhu v Evropě. Svoji pozici zde posílila v loňském roce akvizicí německé přepravní společnosti Völker Logistik, která rovněž poskytuje přepravy v ADR režimu.