• Objednejte si přepravu ještě dnes: +420 312 245 107
  • Order shipping today: +420 312 245 107
  • Bestellen Sie den Transport heute noch: +420 312 245 107

Řidiči jsou naší nejlepší vizitkou – rozhovor pro Dopravní noviny

Ing. Petr Kozel: Řidiči jsou naší nejlepší profesionální vizitkou

14.10. – Společnost VCHD Cargo slaví letos 25 let od svého založení. Historii i současnost firmy nám přiblížil Ing. Petr Kozel, CEO a předseda představenstva VCHD Cargo, a. s.

V letošním roce slavíte 25. výročí založení společnosti. Co pokládáte za hlavní mezníky ve vaší dosavadní historii?

VCHD Cargo vznikla v devadesátých letech jako malá česká přepravní společnost. Dnes máme na 350 zaměstnanců, ve flotile přes 220 nejmodernějších nákladních vozidel a s naší značkou se můžete setkat na cestách v celé Evropě. Rozvíjeli jsme se organicky i skokově prostřednictvím akvizic, v daném čase vždy podle našich možností a tržní situace. Není tedy jednoduché vyjmenovat všechny významné milníky v naší historii.

Za zmínku stojí vítězství ve výběrovém řízení na privatizaci pobočky ČSAD Havlíčkův Brod v roce 2002, kterou jsme integrovali do našich služeb, spuštění služeb Food Logistics pro potravinářský průmysl v roce 2014 a potom naše expanze na německý trh – v roce 2019 jsme zde založili VCHD Cargo GmbH a v loňském roce akvizicí získali německou přepravní společnost Völker Logistik, která zde naše portfolio velmi dobře doplnila. V letošním roce jen v České republice míříme k tomu překročit hranici 1 miliardy korun v obratu. Dosahujeme ho službami, které jsou velmi pracné a komplikované, tedy vlastní dopravou, vlastními řidiči a vlastními kamiony.

Jako rodinná společnost víme, že sice každou společnost ovlivňují svými rozhodnutími manažeři, ale obraz o ní, a to je v dnešním vysoce konkurenčním prostředí stále důležitější, utvářejí všichni zaměstnanci. My ve VCHD Cargo jsme velmi hrdí především na stovky našich řidičů, kteří denně vyjíždějí k našim zákazníkům a bez ohledu na tlak, pod kterým jsou, či nepřízeň počasí, jsou naší nejlepší profesionální vizitkou.

Jak se vypořádáváte s rostoucími cenami energií a nafty? Má to dopad i na vaše výkony?

Současná situace je velice komplikovaná pro všechny. Zákazníci jsou nespokojení, že dopravní společnosti stále zvyšují ceny. Dopravní společnosti jsou nespokojené, že zvyšované ceny pro zákazníky i tak zaostávají za dynamickým růstem cen všech vstupů. Řidiči a zaměstnanci jsou nespokojení s tím, že jim dopravní společnosti nezvyšují platy tak rychle, aby vyrovnaly inflaci. A nakonec stát (a to jistě brzy přijde) je nespokojený s tím, že tlak na veřejné rozpočty vyvolává silný deficit a bude muset buď začít šetřit (a to v dnešní populistické Evropě není snadné) anebo zvýšit výběr daní tam, kde to zaplatí ta voličsky neatraktivní část firem a populace. A zde se doprava bohužel přímo nabízí. Takže můžeme čekat (opět) vyšší spotřební daň za naftu a vyšší mýtné za dálnice. A jako každá rychlá změna i tato bude mít svoje vítěze, tedy ty, co se rychle přizpůsobí změně, a ty druhé, kteří budou pracovat jako v minulosti. My ve VCHD Cargo se snažíme dynamicky se měnit a zůstat na čele dopravních firem, které současnou energetickou krizí proplují posílené.

V posledních letech další rozvoj dopravních firem v celé Evropě brzdí nedostatek řidičů. Jak je na tom v této oblasti vaše společnost?

Nedostatek a kvalita brzdí téměř každou dopravní firmu. Proč tomu tak je v situaci, kdy řidič dosáhne až na 65000 korun čistého, je komplikovaná otázka. Z našeho pohledu je odpověď jednoduchá – profese řidiče kamionu trpí nedostatkem prestiže. Práci osmdesáti procent spolehlivých profesionálních řidičů kazí určitá skupina nespolehlivých fluktujících řidičů, kteří silně narušují jejich dobrou pověst. Druhým faktorem je nedostatečná podpora pro výkon tohoto náročného a potřebného povolání, někdy to vypadá jako snaha ušetřit právě na řidičích kamionů. Neexistuje kvalitní infrastruktura, dostatek bezpečných a dobře vybavených parkovišť pro důstojné trávení povinné pauzy řidičů, nemluvě o úrovni zázemí kolem dálnic, jako jsou toalety, motoresty a další. Prostory okolo dálnice s mezinárodními čerpacími stanicemi bez domácí levné konkurence se staly oázami nejdražších jídel a nápojů skoro v každé evropské zemi. A nakonec chybí mladá generace, která by tuto profesi chtěla dělat. Ve většině dopravních firem je věkový průměr 50+. Mladí řidiči jednoduše nejsou a pokud nebude nová generace pro tuto práci intenzivně motivovaná a nebo k nám nepřijdou noví řidiči ze států mimo Evropskou unii, bude jich i v budoucnu kritický nedostatek. Až tak velký, že by mohl společně s dalšími faktory změnit celý supply chain v Evropě. A podobně jako drahý plyn rychle změnil naše chování směrem k vytápění a ve výrobě energeticky náročných produktů, může i nedostatek řidičů změnit naše chování. Jistě to nepovede k tomu, aby si každá rodina sama produkovala potraviny, ale možná se zdravě zkrátí přepravní vzdálenosti.

Loni jste koupili německou společnost Völker Logistik, letos jste rozšířili parkovací plochy ve vaší centrále v Kladně. Jaké máte další plány?

Německo jako největší logistický trh v Evropě je pro nás skvělou příležitostí a my jsme rádi, že jsme zde úspěšní. Podařilo se nám společně s naším německým managementem najít produkty, které oslovily naše německé zákazníky, a podle předběžných odhadů letos v Německu dosáhneme téměř 30 procent našeho obratu v České republice. Plánů pro oba trhy, český i německý, je mnoho. Jedním z nejdůležitějších úkolů je postupné předání kompetencí na další generaci naší rodinné firmy a využití všech možností, které nám dává současná velmi turbulentní doba.