• Objednejte si přepravu ještě dnes: +420 312 245 107
  • Order shipping today: +420 312 245 107
  • Bestellen Sie den Transport heute noch: +420 312 245 107

Rozhovor: Upevňujeme pozici kvalitního dopravce

O tom, co VCHD Cargo čeká v letošním roce, jaké výzvy si zahrnula do svého strategického plánu a čemu se bude věnovat, jsme si povídali s Ing. Petrem Kozlem Jr., Sales Marketing Managerem VCHD Cargo.

Jaké plány má VCHD Cargo v České republice pro rok 2023?

PK: V letošním roce se budeme soustředit na další zvyšování kvality našich přeprav – pokračujeme v obnově naší flotily, čekáme na několik desítek nových vozidel, dále budeme pracovat s našimi řidiči s ohledem na bezpečnou a úspornou jízdu a společně se zákazníky hledat nové možnosti optimalizace přeprav. V loňském roce jsme učinili řadu kroků pro upevnění našeho zákaznického portfolia, abychom byli připraveni i na případné nenadálé situace na trhu, který se připravuje na ochlazení poptávky. Zkrátka budeme upevňovat naši pozici kvalitního dopravce se špičkovým vozovým parkem a zkušenými řidiči a zároveň rozvíjet naše aktivity v oblasti spedice.

VCHD Cargo působí také v Německu. Co Vás čeká u našich západních sousedů?

PK: Máte pravdu, v Německu máme dceřinou společnost VCHD Cargo GmbH a v roce 2021 jsme akvizicí získali i přepravní společnost Völker Logistik. V letošním roce bychom chtěli tyto dvě společnosti pro ještě větší využití synergií a optimální řízení sloučit, což s sebou nese mnoho administrativně-právních náležitostí a také řadu personálních otázek, které musíme vyřešit.

V naší české společnosti VCHD Cargo máme také významně vyšší stupeň IT systému a automatizace – patří sem například systémové počítání zahraničního stravného, rozpoznávání faktur umělou inteligencí, plánování vozidel, námi vyvinuté aplikace pro řidiče komunikující s ERP systémem, controllingové sestavy apod. Přenést toto know-how do německé společnosti je delší a náročnější proces. Všechny tyto změny pocítí naši zákazníci jako příjemný, komfortní krok a věříme, že ocení zjednodušenou komunikaci.

Personální otázky se ve vaší branži týkají především řidičů, je to tak? Jak se vyrovnáváte s jejich nedostatkem na trhu práce? Co pro ně v letošním roce chystáte?

PK: S nedostatkem řidičů na trhu práce se potýká každá dopravní společnost, a i my máme personální agendu každý týden jako prioritu naší manažerské práce. Vytváříme pro naše řidiče stabilní, přátelské prostředí rodinné firmy a umíme je ocenit. Snažíme se jim jejich náročnou práci co nejvíce usnadnit, a to jak kvalitní technikou, tak i maximální podporou našeho dispečinku. A díky synergiím našich firem máme možnost v této oblasti optimalizovat. Letošní rok bude také ve znamení školení a zácviku nováčků tak, aby si osvojili naše firemní zásady bezpečné a úsporné jízdy.