• Objednejte si přepravu ještě dnes: +420 312 245 107
  • Order shipping today: +420 312 245 107
  • Bestellen Sie den Transport heute noch: +420 312 245 107
  • cs
  • en
  • de

Author Archives: Editor Zábranský/Kittl

Categories Aktuality

Zákaz předjíždění nákladních vozidel

Od 31.1. do 30.4.2020 platí na vybraných úsecích českých dálnic zákaz předjíždění pro nákladní vozidla nad 12 tun. Zákaz se týká celkem 145 kilometrů dálnic a platí od 6:00 do 22:00, a to na dálnicích D1, D5, D8 a D11. Příslušné dopravní značky osadilo ŘSD během těchto dní.

Na dálnici D1 nebudou moci řidiči předjíždět mezi kilometry 179 až 203,9 a 205,5 až 210,3 ve směru na Brno a na kilometrech 210,5 až 185,85 v opačném směru.

Na D5 bude zákaz platit od nultého kilometru po kilometr 11,5 a v úseku mezi kilometry 14,8 až 22,5 ve směru na Plzeň. V opačném směru nebudou moci kamiony předjíždět na kilometrech 14,8 až 9,0 a mezi šestým a nultým kilometrem.

Na severočeské D8 se objeví značky od nultého k devátému kilometru ve směru z Prahy a v opačném směru od šestého kilometru k nultému.

Na královéhradecké D11 začne zákaz platit od nultého do osmého kilometru v obou směrech.

Categories Pro média

VCHD Cargo roste v Česku a expanduje do Německa

Česká přepravní společnost VCHD Cargo v loňském roce posilovala. Zaznamenala 9procentní nárůst obratu na cca 700 milionů korun a navýšila počet pravidelných přepravních exportních linek na 130. Investice ve výši více než 83 milionů korun šly do rozšíření vozového parku, informačních technologií a digitalizace. Společnost také expandovala do Německa, kde založila dceřinou firmu.

 

VCHD Cargo je rodinnou společností, která působí na českém trhu už od roku 1997. Sídlo a centrála společnosti jsou v Kladně, pobočky potom v Brně a Havlíčkově Brodu. Za posledních pět let se zvýšily tržby společnosti o 46 procent, přičemž téměř většina obratu je vygenerovaná přepravní činností, spedice se na obratu podílí jen dvěma procenty. „Jsme rodinná společnost, nyní už dvougenerační, a daří se nám úročit více než 20 let našich zkušeností zejména na poli linkových zahraničních přeprav,“ vysvětluje předseda představenstva VCHD Cargo Petr Kozel, a dodává, „těší nás, že se nám daří a že naši zákazníci oceňují naše profesionální přepravní služby. Jejich základem je nejmodernější technika, IT a naši zkušení profesionální zaměstnanci.“

Moderní vozový park VCHD Cargo zahrnuje 160 tažných vozidel a 170 přípojných zařízení. Investice do přepravní techniky činily jen v loňském roce 78,5 milionu korun, z toho 66 milionů do tažných zařízení a 12,5 milionu do zařízení přípojných. Průměrné stáří vozidel tak aktuálně činí 2,8 roku a celý vozový park splňuje nejvyšší emisní normu EUR 6. Všechna vozidla jsou také vybavena pro přepravy nebezpečného zboží dle Dohody ADR. Podíl takových přeprav činí až 80 procent obratu.

V loňském roce VCHD Cargo dokončila projekt digitalizace. Předcházela mu analýza procesů, která nalezla potenciál časových i finančních úspor ve zpracování dat. Společnost tak implementovala nový, na míru vyvinutý informační systém, který po propojení s on-line aplikací pro dispečink poskytuje komplexní data o vozovém parku a pohybu vozidel s výstupy pro dispečink, zákaznický servis i ekonomické oddělení společnosti.

„Za naším úspěchem stojí především naši řidiči. Po celé Evropě jich každý den vyráží na cesty 260 a my se snažíme, abychom jim pro jejich práci připravili ty nejlepší podmínky,“ vysvětluje Petr Kozel, a dodává, „proto investujeme do nejmodernější vozové techniky a také informačních technologií, které práci usnadňují a zároveň jsou naším nástrojem pro další zvyšování kvality.“ VCHD Cargo v loňském roce do informačních technologií investovala více než 5 milionů korun. Dnes je každé vozidlo vybavené moderním tabletem, který je propojený s dispečinkem a kromě jiného umožňuje i funkce, které podle Petra Kozla řidiči velmi oceňují, jak je například vystavení elektronického záznamu o provozu vozidla, takzvané stazky, či automatický výpočet stravného.

 

O řidiče se stará tým zkušených dispečerů s výbornou jazykovou vybaveností, který využívá aplikaci  s přehledným aktuálním stavem každé jednotlivé linky, každého vozidla na cestě, a predikcí reálného času vykládky. Dispečink je otevřený 6 dní v týdnu 24 hodin denně a díky této aplikaci může včas reagovat na nepředvídatelné události na všech evropských cestách. „Náš systém nám díky dobré analytice umožňuje ještě lepší řízení kvality a vyhodnocování KPI,“ uvádí další výhody Petr Kozel.

 

VCHD Cargo je kromě péče o své stávající zaměstnance aktivní také na trhu práce. Před dvěma lety spustila projekt Zařiďte si, který slouží k akvizici nových řidičů. „Situace na trhu práce je už několik let velmi špatná. Generace řidičů kamionů z povolání stárne, zanikly učební obory s možností získání řidičského průkazu skupin C a E a pro mladé lidi se staly atraktivními jiné obory,“ vysvětluje Petr Kozel. „My to řešíme péčí o naše stálé zaměstnance – k dispozici je jim férový systém odměňování a benefitů například za úspornou jízdu i kvalitní technika pro výkon náročného povolání. Ale protože se nám dobře daří a společnost rozvíjíme, hledáme na trhu i nové řidiče. Pro ně slouží naše webové stránky zaridtesi.cz a projekt Zařiď si nový život pro řidiče, kteří by pro nás chtěli pracovat v zahraničí.“

 

VCHD Cargo totiž vloni založila dceřinou společnost VCHD Cargo GmbH v německém Radeburgu. „Máme v Německu řadu zákazníků a kvůli nařízením pro kabotáž jsme nebyli schopni pokrývat jejich poptávku,“ říká Petr Kozel, a dodává, „v roce 2019 jsme získali všechna potřebná povolení pro zahájení činnosti a od září jsme spustili zkušební provoz.“ Nyní už v Německu jezdí pod značkou VCHD Cargo šest vozidel a společnost plánuje další expanzi. Pracovní místa přednostně nabízí svým osvědčeným zaměstnancům.

 

V České republice se v roce 2020 bude společnost VCHD Cargo soustředit na další zvyšování kvality svých služeb v souladu s plánem organického růstu. Investice poplynou do rozvoje poboček, další obnovy vozového parku a vzdělávání zaměstnanců.

Categories Pro média

VCHD Cargo investovalo 66 milionů do vozového parku

Česká přepravní společnost VCHD Cargo vyčíslila investice do svého vozového parku: za letošní rok nakoupila tažná a přípojná vozidla ve výši 66 milionů korun. Finance do plánované obnovy vozového parku jsou v meziročním srovnání o 8 procent vyšší. Průměrné stáří vozidel společnosti nyní činí 2,8 roku.

Pod značkou VCHD Cargo jezdí po evropských silnicích přes 150 tažných a 150 přípojných vozidel a linky VCHD Cargo pravidelně zavážejí více než 70 destinací v celé Evropě. Společnost každý rok do obnovy svého vozového parku investuje tak, aby jeho stáří nekleslo pod 4 roky. V letošním roce nakoupila VCHD Cargo 27 motorových vozidel, z toho většinu typu Scania pro výměnné nástavby, a 25 přípojných vozidel. „Po letošních investicích je 100 procent našich tažných zařízení v nejvyšším emisním standardu EUR 6,“ vysvětluje Ing. Pavel Sirotek, ředitel VCHD Cargo, a dodává, „snažíme se o minimalizaci vlivu našeho podnikání na životní prostředí, takže nákup techniky je volen vždy s tímto aspektem. Kromě toho samozřejmě pravidelně proškolujeme naše řidiče v oblasti bezpečné a úsporné jízdy s ohledem na minimum spotřeby a emisí.“

Vozový park VCHD Cargo zahrnuje různé typy a značky tažných a přípojných vozidel a veškerá technika je vybavená i pro přepravy nebezpečného zboží dle dohody ADR. Společnost se specializuje na pravidelné linkové exportní přepravy, které většinou realizuje ve výměnných nástavbách, i to je pak zohledňováno v pořizování nové techniky. „Parametrů, které při nákupu techniky zvažujeme je mnoho, na první místě stojí ale vždy spotřeba, bezpečnost a komfort pro naše řidiče,“ uzavírá Pavel Sirotek

Categories Pro média

VCHD Cargo přidává linku s řízeným teplotním režimem do Itálie

Česká přepravní firma VCHD Cargo je specialistou na přepravy v chlazeném teplotním režimu a zavedla další takovou linku do italského Milána. Do dvoupodlažního návěsu s chladicím agregátem, který na této lince jezdí, je možné naložit až 66 typizovaných palet.

VCHD Cargo zabezpečuje exportní a vnitrostátní pravidelné linkové přepravy. Část z nich realizuje vozovou technikou s kontrolovanou teplotou. „Řízený teplotní režim je vhodný nejen pro potraviny,“ vysvětluje Ing. Pavel Sirotek, ředitel VCHD Cargo, a dodává, „takovou techniku nasazujeme i pro společnosti z chemického, kosmetického či farmaceutického průmyslu, zkrátka všude tam, kde jsou výrobky citlivé na teplotu. A to jak příliš vysokou, tak i příliš nízkou teplotu, například u chemických barev na vodní bázi ale i pleťových krémů a vod a dalších.“

VCHD Cargo používá pro takové přepravy dvoupodlažní frigo vozidla, tzv. dubble deck návěsy. Ty jsou vždy vybaveny agregátem s teploměrem, jehož hodnoty je možné sledovat on-line, ve výbavě vozidel nechybí ani kontrolní kontaktní teploměr. Kromě kontrolované teploty jsou tyto návěsy dvoupatrové, druhé patro je flexibilní a zcela nezávislé na ložné ploše. Podle charakteru přepravovaných zásilek se patro může instalovat například jen v přední části ložné plochy, kam se naloží zboží s menší výškou do dvou pater, a zbytek prostoru může být naložen paletami s výškou až 2,7 metru. Při plném využití druhého patra se kapacita paletových míst zdvojnásobí, a to až na 66 palet.

„Někdy se setkáváme s tím, že zákazníci neumějí výhod dvoupatrového návěsu využít nebo nemají ve skladu odpovídající techniku,“ vysvětluje Pavel Sirotek, „snažíme se je motivovat k využití tohoto řešení a případně nabízíme i dovezení vlastního manipulačního vozíku, který se při obětování dvou paletových míst do návěsu pohodlně vejde. Toto řešení je totiž nejen ekonomicky výhodné, ale zároveň snižuje i uhlíkovou stopu přeprav.“

Průměrné stáří veškeré techniky VCHD Cargo činí 2,9 roku a 98 procent tažné techniky splňuje emisní normu EURO 6. Veškerá technika je vybavená i pro přepravy nebezpečného zboží dle dohody ADR. Linky VCHD Cargo pravidelně zavážejí více než 70 destinací v celé Evropě a informace o aktuální poloze nákladu jsou vždy k dispozici díky GPS.

Categories Pro média

VCHD Cargo vsazí na úspornou jízdu

Česká přepravní společnost VCHD Cargo zveřejnila výsledky svých opatření pro úspornou jízdu. Díky přísným interním směrnicím společnost ročně uspoří přes 11 milionů korun na pohonných hmotách a především o 6,2 procent sníží svoji uhlíkovou stopu.

Vozidla VCHD Cargo jsou na cestách po celé Evropě téměř každý den, a tak mezi hlavní priority společnosti patří neustálá optimalizace přeprav. Na pravidelných linkách průběžně reviduje svoje přepravní trasy s cílem redukovat počet prázdných kilometrů, společně se svými zákazníky pracuje na co nejefektivnějším využití ložné plochy a své řidiče motivuje k úsporné jízdě. „Pro naše řidiče jsme stanovili zásady úsporné jízdy a máme nástroje na sledování jejich dodržování,“ vysvětluje Ing. Pavel Sirotek, ředitel VCHD Cargo a.s., a dodává, „patří sem minimální doba překročení vysokých otáček motoru, využití volnoběhu a jízdy na tempomat, způsob brzdění a samozřejmě i dodržování povolené rychlosti a další.“ Za úspornou a ekologicky ohleduplnou jízdu jsou řidiči podle interní směrnice odměňováni. Bezpečné řízení je podle Pavla Sirotka naopak alfou a omegou a pro každého řidiče samozřejmostí.

„K našemu předmětu podnikání přistupujeme s respektem a ohledem na naše okolí a učíme tomu i všechny naše kolegy,“ vysvětluje dál Pavel Sirotek. Společnost využívá vozovou techniku těch nejvyšších emisních norem a většinu přeprav realizuje ve výměnných nástavbách, které umožňují vyšší využití ložné plochy. Na své pobočce v Havlíčkově Brodu kromě toho využívá alternativní zdroj energie z vlastní fotovoltaické elektrárny.