• Objednejte si přepravu ještě dnes: +420 312 245 107
  • Order shipping today: +420 312 245 107
  • Bestellen Sie den Transport heute noch: +420 312 245 107

VCHD Cargo rozšířila sídlo společnosti v Kladně o velké parkoviště

Přepravní společnost VCHD Cargo disponuje na své centrále ve středočeském Kladně novými parkovacími plochami. Na brownfieldu navazujícím na budovu společnosti bylo vybudované parkovišti na ploše více jak 16.000 m2 s kapacitou více než 30 nákladních a na 50 osobních vozidel. Součástí parkoviště jsou také manipulační a skladové plochy.

Flotila naší společnosti čítá na 210 vozidel. Jezdí s nimi na 310 řidičů, pro které se snažíme zajišťovat komfortní podmínky pro výkon jejich náročného povolání,“ uvádí Ing. Petr Kozel, CEO a předseda představenstva VCHD Cargo a.s., a dodává, „jedním z velkých problémů je možnost bezpečně a pohodlně s kamiony parkovat. Proto jsme se rozhodli rozšířit stávající omezené prostory pro parkování a zajistit našim řidičům pohodlný přístup přímo k naší centrále.

Nové parkoviště umožní řidičům odstavit kamion při střídání s kolegou na další lince, mohou si zde pohodlně zaparkovat a vyřídit administrativní a personální záležitosti na centrále či nechat vozidlo přes noc, pokud se z linky vracejí na večer domů. Kromě toho zde kamiony čekají na pravidelné čištění a dezinfekci před další jízdou a v neposlední řadě poskytují řidičům jistotu, že s porouchaným ale pojízdným vozidlem nemusejí hledat jiné alternativy před tím, než je přijme servis. V rámci školicích a výukových programů VCHD Cargo zde také budou probíhat názorné ukázky například manipulace s výměnnými nástavbami.

Povrch nového parkoviště je z betonu, kterého se použilo téměř 400 m3.  V rámci jeho výstavby byly  vybudované nové chodníky lemující administrativní budovu, šest vsakovacích studní a dešťová kanalizace, veřejné osvětlení a rozvody s více než 30 bezpečnostními kamerami. Vstup na parkoviště je na vjezdu i výjezdu umožněn pouze načtením SPZ osobního nebo nákladního vozidla. Na parkovišti bylo zasazeno přes 50 stromů a stovky keřů, které přispějí k oživení parkoviště a v budoucnu parkovací plochu příjemně zastíní.

 

Informace pro editory:

VCHD Cargo a.s. byla založena v roce 1997 a specializuje se na exportní a vnitrostátní pozemní přepravy. Společnost má pobočky v Kladně, Brně, Havlíčkově Brodu, Českých Budějovicích a nabízí pravidelné linkové přepravy do 72 destinací v Evropě. Poskytuje celovozové i LTL exportní a importní přepravy a vnitrostátní přepravy typu terminál–terminál nebo dodavatel–odběratel s pravidelnými odjezdy. VCHD Cargo a.s. provozuje vlastní flotilu s více než 210 vozidly včetně těch pro přepravy ADR zásilek a zásilek s regulovaným teplotním režimem. Společnost je také dopravcem schváleným Úřadem pro civilní letectví ČR pro přepravu nákladu poštovních zásilek podrobených bezpečnostní kontrole. VCHD Cargo provozuje vlastní čerpací stanici, odborný servis i mycí linku pro osobní a nákladní vozidla. V České republice společnost zaměstnává více jak 335 zaměstnanců.

V roce 2019 založila VCHD Cargo a.s. v Německu dceřinnou společnost VCHD Cargo GmbH. Ta pak v roce 2021 koupila německou přepravní společnosti Völker Logistik. Celá skupina VCHD Cargo v roce 2021 dosáhla podle předběžných výsledků hrubého obratu ve výši více než jednu miliardu korun. Další informace jsou k dispozici na adrese http://www.vchd.cz/cs