• Objednejte si přepravu ještě dnes: +420 312 245 107
  • Order shipping today: +420 312 245 107
  • Bestellen Sie den Transport heute noch: +420 312 245 107

Převis poptávky a aktuální tržní fenomény

Před dvěma lety byl nejpalčivějším problémem pro přepravní společnosti nedostatek profesionálních řidičů. Koronakrize tento trend prohloubila a přinesla mnoho dalších výzev.

Profesionální řidiči chybí napříč celou Evropou, a přestože se nám ve VCHD Cargo navzdory tomu podařilo vyrůst v počtu řidičů, situaci vnímáme velmi intenzivně. Jsme totiž v situaci, kdy jsou globální dodavatelské řetězce rozkolísané a na evropském trhu je silný převis poptávky po dopravě nad nabídkou. To je ovlivněno mnoha faktory, nejen rychlým zotavením evropských ekonomik po první covidové vlně a, jak už bylo řečeno, chronickým nedostatkem řidičů, ale také prodloužením dodacích lhůt na nové kamiony a především nevyrovnaností trhů. Změnily se nákupní zvyklosti lidí, raketově vyrostla poptávka po balíkových službách na jedné straně, ale na straně druhé kolabují námořní přepravy, které zabezpečují dovoz levného zboží z Asie. Narušila se plynulost dodavatelských řetězců, která umožňovala plánovat dodávky napříč celým světem i jen v rámci Evropy. A když se v našem oboru špatně plánuje, tak se i hůře vytěžují vozidla a je těžké rychle reagovat na poptávky na extra kapacity.

Vyřešit tuto situaci v Evropě, která se nás týká nejvíce, vyžaduje zpravidelnění mezikontinentálních přeprav, to v první řadě. Ale v dlouhodobém horizontu také opatřeními pro zvýšení prestiže a komfortu povolání řidiče kamionových přeprav (například dostatkem odstavných parkovišť na páteřních trasách s kvalitním zázemím), zavedením technologických inovací a systémových změn. Bohužel je to ale tak, že se na řidiče stále zapomíná a na trhu panuje jen velmi nízká ochota k inovacím. Jediným skutečně progresivním krokem je rozšíření mega souprav. O autonomních vozidlech bez řidičů se sice mluví velmi dlouho, ale žádná rychlá a výrazná změna není na dohled. A co se systémových změn týče, obchodní výměna v Evropě se stále zvyšuje, snaha o lokální spotřebu v místě výroby se naprosto minula účinkem, a tak poptávka po dálkových přepravách roste. Mohlo by se zdát, že je to pro přepravní společnosti, jako je VCHD Cargo, dobrá zpráva. Pokud se na to ale podíváme s nadhledem, uvědomíme si, že tento vývoj není udržitelný v žádném ohledu – v cenové, personální ani ekologické rovině.