• Objednejte si přepravu ještě dnes: +420 312 245 107
  • Order shipping today: +420 312 245 107
  • Bestellen Sie den Transport heute noch: +420 312 245 107
  • cs
  • en
  • de

Author Archives: klient

Categories Aktuality

Úsporná jízda = snížení uhlíkové stopy

Na celém světě roste tlak na ochranu životního prostředí. Mluví se o alternativních pohonech a nových konceptech doručování. Pro dálkové přepravy po Evropě zatím neexistuje schůdná a sériově vyráběná technologie, která by plnohodnotně nahradila kamiony na dieselový pohon. Řešením, které sníží uhlíkovou stopu hned, je úsporná jízda. VCHD Cargo na ní staví všechny svoje přepravy.

Vozidla VCHD Cargo jsou na cestách po celé Evropě téměř každý den, a tak mezi hlavní priority společnosti patří neustálá optimalizace přeprav. Na pravidelných linkách průběžně reviduje svoje přepravní trasy s cílem redukovat počet prázdných kilometrů, společně se svými zákazníky pracuje na co nejefektivnějším využití ložné plochy a své řidiče motivuje k úsporné jízdě. „Pro naše řidiče jsme stanovili zásady úsporné jízdy a máme nástroje na sledování jejich dodržování,“ vysvětluje Ing. Petr Kozel, předseda představenstva VCHD Cargo a.s., a dodává, „patří sem minimální doba překročení vysokých otáček motoru, využití volnoběhu a jízdy na tempomat, způsob brzdění a samozřejmě i dodržování povolené rychlosti a další.“ Za úspornou a ekologicky ohleduplnou jízdu jsou řidiči podle interní směrnice odměňováni. Bezpečné řízení je podle Petra Kozla naopak alfou a omegou a pro každého řidiče samozřejmostí.

„K našemu předmětu podnikání přistupujeme s respektem a ohledem na naše okolí a učíme tomu i všechny naše kolegy,“vysvětluje dál Petr Kozel. Společnost využívá vozovou techniku těch nejvyšších emisních norem a většinu přeprav realizuje ve výměnných nástavbách, které umožňují vyšší využití ložné plochy. Na své pobočce v Havlíčkově Brodu kromě toho využívá alternativní zdroj energie z vlastní fotovoltaické elektrárny.

Categories Aktuality, Pomáháme

Chráníme naše řidiče – chráníme nás všechny!

Již řadu týdnů u nás ve VCHD Cargo platí nová opatření v souvislosti se šířením onemocnění COVID-19. Naši řidiči jsou totiž hned za první linií, kterou, co se rizika nákazy infekčním onemocněním týče, bezesporu tvoří zdravotníci, záchranáři a obranné složky. Naši lidé každý den křižují celou Evropu a vyrážejí i do rizikových oblastí postižených nákazou. Starají se o to, aby byly zásobené prodejny, a i nyní tolik expo nované e-shopy. Jsou vystaveni kontaktům s neznámými lidmi na cestách, při nakládce i vykládce. Tím, že je chráníme, chráníme vlastně i nás všechny. Děláme taková opatření, která minimalizují riziko infekce a jejího importu k nám do České republiky.

Neúnavně pro ně proto sháníme kvalitní ochranné pomůcky – pořídili jsme stovky roušek a respirátorů a také desítky polomasek s náhradními filtry, 1,5 tisíce jednorázových latexových rukavic a 40 litrů dezinfekčních prostředků a 70 litrů antibakteriálních gelů (a že to v současné době vůbec není snadné se k nim dostat). Výhodou se také stala polomaska s filtrem a respirátor, který jsme měli ve výbavě všech našich 156 vozidel.

Na každou pobočku jsme zakoupili ozónové generátory, který slouží k efektivnímu čištění a účinné likvidaci virů a bakterií pro celou naši flotilu nákladních vozidel a prostor firmy. Celkově jsme do ochranných prostředků investovali již více než 200 tisíc korun (a nakupovat budeme samozřejmě dále).

Poděkovat musíme i ČESMADU, kde jsme si jako jedni z prvních vyzvedli roušky a respirátory, a v neposlední řadě i zaměstnankyni společnosti  Bohemia Plast (ta je na Kladně naším sousedem), která našim řidičům desítky roušek vlastnoručně ušila.

Nastavili jsme i nová opatření pro administrativní pracovníky a jejich ochranu – zavedli jsme bezkontaktní předávání dokumentů a upravili náš systém na práci administrativy z domova. Věříme, že všechna opatření ve společnosti i ve firmách spolu se zodpovědností každého z nás přispějí ke zpomalení a zastavení šíření tohoto nového koronaviru.

Trápí nás i řada negativních vlivů na naši práci. Je to zejména pomalý, laxní přístup v některých zemích, byť s postupujícím virem se situace v nošení roušek zlepšila. Přesto kuřácké koutky, kde stojí 10–15 kuřáků jsou dokonce i v Německu velmi běžné. Stejně negativní je i opačný extrém. Totální izolace, kterou si někteří vysvětlili tak, že uzamkli záchody, sprchy, kantýny. Toto je pro naše řidiče, kteří jsou denně na cestách velice špatné zpráva a těch, kteří se starají o odvoz jejich produktů velmi znepříjemňují život. Přesto naši řidiči dělají úžasnou práci a jsme jim za to vděčni.

Categories Pro média

VCHD Cargo a opatření spojená s šířením Koronaviru

Aktualizováno 12.4.2020

VCHD Cargo: Chráníme naše řidiče – chráníme nás všechny

VCHD Cargo oznámila svoje opatření v souvislosti se šířením onemocnění COVID-19. Již téměř dva měsíce činí řadu kroků pro ochranu zdraví svých zaměstnanců, zejména řidičů, proti této nové koronavirové nákaze, a investovala do této oblasti více než 200 tisíc korun.

„Myslím, že toto vypjaté období ukazuje, jak je logistika důležitá,“ říká Ing. Petr Kozel, předseda představenstva VCHD Cargo a.s., a vysvětluje, „naši řidiči jsou hned za první linií, kterou, co se rizika nákazy infekčním onemocněním týče, bezesporu tvoří zdravotníci, záchranáři a obranné složky. Naši lidé každý den křižují celou Evropu a vyrážejí i do rizikových oblastí postižených nákazou. Starají se o to, aby byly zásobené prodejny, a i nyní tolik exponované e-shopy. Jsou vystaveni kontaktům s neznámými lidmi na cestách, při nakládce i vykládce. Tím, že je chráníme, chráníme vlastně i nás všechny. Děláme taková opatření, která minimalizují riziko infekce a jejího importu k nám do České republiky.“

„Trápí nás však řada negativních vlivů na naši práci. Je to zejména pomalý, laxní přístup k ochraně zdraví v některých zemích, byť s postupující nákazou se situace v nošení roušek zlepšila. Přesto kuřácké koutky, kde stojí až patnáct lidí, jsou dokonce i v Německu velmi běžné,“ pokračuje Petr Kozel, a upozorňuje i na opačný extrém – totální izolaci, kterou si některé společnosti vysvětlily tak, že uzamkly zázemí pro řidiče – toalety, sprchy, kantýny. „Toto je pro naše řidiče, kteří jsou denně na cestách, také velice špatné zpráva a znepříjemňuje jim život. I v takových ztížených podmínkách naši řidiči dělají úžasnou práci.  Jsme jim za to vděční a snažíme se je co nejvíce ochránit.“

Společnost VCHD Cargo tak investovala do dnešního dne více než 200.000 Kč do ochranných prostředků pro své řidiče a administrativní pracovníky. Pořídila roušky, respirátory, jednorázové rukavice a dezinfekční prostředky pro osobní hygienu ve stovkách kusů. Investovala také do generátorů ozónu, které slouží k efektivnímu čištění a účinné likvidaci virů a bakterií pro celou flotilu nákladních vozidel. Kromě toho VCHD Cargo již v únoru zavedla přísné interní směrnice pro dodržování hygienických doporučení a pravidel pro pohyb osob a dokumentů na pobočkách.

„Ochrana zdraví je pro nás v současné době prioritou číslo jedna, plně respektujeme nová nařízení proti šíření COVID-19 a vytváříme v rámci naší organizace velice striktní mechanismy. Věřím, že když se my všichni – přepravci, zákazníci i spotřebitelé budeme chovat odpovědně, společně se nám podaří toto náročné období bezpečně překlenout,“ uzavírá Petr Kozel.

Categories Pro média

VCHD Cargo: Investice do mýtných jednotek jdou do milionů, společné evropské mýto je v nedohlednu

Česká přepravní společnost VCHD Cargo má flotilu o velikosti přes 150 tažných vozidel. Vzhledem k tomu, že společnost realizuje exportní přepravy, každé vozidlo je osazené v průměru pěti a více mýtnými jednotkami. V mýtných jednotkách má tak společnost vázané přes dva milionu korun. Nyní dochází k přechodu na nové a dražší mýtné jednotky i v České republice.

Do sbírky řidičů kamionů právě přibyla nová „krabička“, jak se jí v kamioňáckém žargonu přezdívá,  pro průjezd Českou republikou. Tendr ministerstva dopravy vyhrálo konsorcium firem CzechToll a SkyToll, které střídá rakouský Kapsch. Vratná kauce ze jednu jednotku se zvýšila na 2.468 korun, z dosavadních 1.550 Kč. Mění se i technologie, mikrovlny nahradí satelitní systém – na dálnicích už od 1. 12., na silnicích 1. třídy od ledna 2020.

Ing. Pavel Sirotek, ředitel VCHD Cargo, k tomu uvádí: „Vzhledem k velikosti naší společnosti spadáme do kategorie post-paid. Do systému jsme se včas registrovali a mýtné jednotky si vyzvedli pro všechna naše tažná vozidla. Za paradox považujeme skutečnost, že stejný provozovatel mýta je i na Slovensku, a přesto jsou mýtné systémy nekompatibilní.“

Pro menší přepravní firmu to může představovat poměrně velkou finanční zátěž. „Kauce či jiný poplatek se totiž vždy vztahuje na každou mýtnou jednotku v každém vozidle,“ vysvětluje Pavel Sirotek. „Například na Slovensku činí kauce za mýtnou jednotku 50 eur, v Polsku 28 eur, v Belgii dokonce 135 eur. Systém společný pro Rakousko a Německo si účtuje 3.300 Kč za montáž zařízení do kamionu a dokonce 600 Kč za demontáž, a to nevratně, “ vypočítává Pavel Sirotek, a dodává, „jednotné evropské mýto je však bohužel zatím v nedohlednu.“

Průměrné stáří veškeré techniky VCHD Cargo činí 2,9 roku a 98 procent tažné techniky splňuje emisní normu EURO 6. Veškerá technika je vybavená i pro přepravy nebezpečného zboží dle dohody ADR. Linky VCHD Cargo pravidelně zavážejí více než 70 destinací v celé Evropě a informace o aktuální poloze nákladu jsou vždy k dispozici díky GPS.

Categories Aktuality

VCHD Cargo zaměstnává již více než 300 zaměstnanců

V roce 2016 se VCHD Cargo podařilo naplnit několik významných cílů. Po úspěšném otevření pobočky v Brně a obnově a navýšení kapacity vozového parku přichází další milník. V září 2016 totiž přesáhl počet našich zaměstnanců 300.

Dynamický růst a stabilita umožnily přijmout spoustu nových skvělých kolegů, kteří doplňují tým profesionálů a pomáhají upevňovat významné postavení společnosti mezi českými přepravci. Velký dík proto patří všem, kteří se na tomto úspěchu podíleli.