• Objednejte si přepravu ještě dnes: +420 312 245 107
  • Order shipping today: +420 312 245 107
  • Bestellen Sie den Transport heute noch: +420 312 245 107
  • cs
  • en
  • de

Author Archives: klient

Categories Aktuality

Přepravy potravin jsou pilířem pro fungování společnosti

V současné době se ukazuje, že logistika potravin patří spolu se zásobováním hygienickým zbožím a léky mezi pilíře fungování celé společnosti. VCHD Cargo se logistice potravin věnuje už od svého založení a pokračuje i v situaci, kdy je celá Evropa ochromena opatřeními ke snížení šíření nového koronaviru.

„Část našich vozidel stále přepravuje ovoce, zeleninu, jogurty, ale i mražené maso z těch nejpostiženějších oblastí Španělska, Francie a Itálie,“ říká Ing. Petr Kozel, předseda představenstva VCHD Cargo, a dodává, „naši zákazníci v importech pokračují a i my cítíme, že je to pro všechny z nás důležité udržet vysoký standard nabídky potravin v celé republice.“

Všechny přepravy potravin z jižní Evropy realizuje VCHD Cargo v řízeném teplotním režimu. Jde zejména o chlazené, mražené a jiné zboží, které je citlivé na teplotní výkyvy. Spadá sem například přeprava masa a mléčných výrobků nebo právě ovoce či zeleniny. Všechny návěsy jsou vybaveny agregátem s teploměrem, jehož hodnoty je možné sledovat on-line, a ve výbavě vozidel je také kontaktní teploměr. Ve flotile jsou především dvoupodlažní frigo vozidla, která jsou schopna převézt až 66 europalet. Řidiči VCHD Cargo jsou proškoleni na všechna potřebná specifika přeprav včetně správného přístupu ke zboží, kvalifikace nechybí ani dispečerům, kteří rovněž absolvují pravidelná školení a komunikují se zákazníky anglicky, německy, francouzsky a italsky. Všechny přepravy jsou navíc monitorované a informace o aktuální poloze nákladu jsou vždy k dispozici díky GPS.

Přestože se evropské trhy v posledních týdnech pomaličku začínají dostávat opět do kondice, kvůli odstávce výroby velkých exportních průmyslových firem chybí na trhu přeprav zakázky pro exporty, které se běžně párují s importy potravinářských výrobků. Zůstaly tedy importy, které mohou přepravcům z hlediska nízkého využití opačným směrem činit potíže. „Pro nás jako dopravní firmu to představuje problém. Díky zastavení automobilového průmyslu a omezení výroby v řadě dalších průmyslových odvětví téměř nejsou přepravy do oblastí, které jsou naopak velkým zdrojem importů. Jedná se především o Španělsko či Itálii, ale propadly se i zakázky na exportní přepravy do Beneluxu,“ uvádí Petr Kozel, a dále vysvětluje, „prozatím to řešíme tak, že nejprve realizujeme exportní zakázku z České republiky do Německa a na ni teprve navazuje zakázka  z Německa do oblasti, kde máme importní náklad. Ale i přes velké úsilí našich dispečerů se nám někdy stane, že kamion jede do Španělska tzv. po prázdnu, a to i 600 km. V současné době pohání nás i naše kamiony kvalita našich služeb a  dlouhodobá vize. Jsme tím, na koho se naši zákazníci mohou spolehnout i v mimořádné době a věříme, že naši strategii zaměřenou na vysokou kvalitu a dlouhodobé vztahy ocení.“

 

Categories Aktuality

Back up.

Back up podle slovníku znamená „záloha“ a většinou je běžnou součástí „ajťáckého“ slovníku. Nyní ale nabývá na daleko větší důležitosti. Jak vypadá back up v přepravní firmě a proč je tak důležitý?

„Ještě na začátku roku jsme neměli tušení, před jaké výzvy nás letošní rok postaví,“ vysvětluje Petr Kozel, předseda představenstva VCHD Cargo, a dodává, „v pohotovosti kvůli onemocnění COVID-19 jsme vzhledem k našemu vytížení linkami do Itálie a Španělska byli už od počátku února, skutečný krizový plán jsme postavili v posledním únorovém týdnu. Abychom byli schopni zabezpečovat naše služby zákazníkům a naplňovat tak roli páteřních služeb, implementovali jsme back up pravidla pro zajištění bezpečného provozu naší společnosti.“

VCHD Cargo zabezpečila provoz tak, aby nemohlo dojít k jeho přerušení a zároveň byla zajištěna maximální ochrana všech zaměstnanců. Aby mohl provoz na všech pobočkách fungovat jako před pandemickou krizí, byla vytvořena následující pravidla:

  1. Jeden pracovník = jedna kancelář. Pro aplikaci tohoto pravidla i na pracovníky v open spacu se uvolnila pro operativu všechna místa včetně kanceláří vedení.
  2. Žádný styk mezi řidičem a dispečerem = předávání informací se provádí výhradně přes přes tablety, kterými jsou vybavena všechna vozidla VCHD Cargo.
  3. Zastupitelnost = každý pracovník v kanceláři musí mít svůj back up na home officu a společně pak řeší běžné problémy operativy.
  4. Porady online = vedení se schází s vedoucími poboček 2 x denně přes platformu microsoft teems, vedoucí poboček mají se svými podřízenými pravidelné online porady.
  5. Maximální ochrana = zaměstnance, řidiče i pracovníky v kancelářích firma vybavila ochrannými pomůckami a v kancelářích je potřeba dodržovat ochranná vládní nařízení a používat desinfekci.

Díky takovým opatřením stále každý den vyjíždějí desítky kamionů VCHD Cargo s nákladem od zákazníků na jednom konci Evropy k jejich zákazníkům na jiném konci Evropy. „Každá porada začíná tou nejdůležitější otázkou na stav zdraví našich řidičů, dispečerů, techniků. Vždyť dnes a denně jezdíme do Itálie, Španělska, Německa…,“ říká Petr Kozel, a uzavírá, „všichni doufáme, že pokud by přece jen došlo k nákaze Covidem-19, bude u nás mít jen lehký průběh. Co ale víme bezpečně je, že i v takovém případě se díky back upu, který jsme nastavili, zásilky našich zákazníků dostanou ke svým příjemcům po celé Evropě i v této mimořádné situaci bezpečně a včas.“

 

 

Categories Aktuality

Alternativa k plachtovým návěsům pro ADR přepravy

Přeprava ADR zboží nemá jen podobu cisteren s výbušnými či toxickými látkami. VCHD Cargo v režimu dle dohody ADR vozí například baterie, drogistické zboží či autokosmetiku. Ale i při přepravě běžného laku na vlasy v aerosolu je nutné splnit všechna nařízení a předepsané procesy. Volba přepravního prostředku může dodržování všech legislativních opatření ulehčit. VCHD Cargo proto pro ADR přepravy nejvíce nasazuje výměnné nástavby. Jejich využití je nejen ekonomické, ale díky vyšší ložné kapacitě také snižuje ekologický dopad pozemních přeprav.

Výměnná nástavba je přepravní skříň vybavená čtyřmi sklopnými nohami, oddělitelná od tahače a patří do skupiny intermodálních přepravních jednotek.  Pro přepravy nebezpečného zboží nabízí mnoho výhod. V první řadě ji lze efektivně naložit – výměnné nástavby jsou patrové a patro lze libovolně nastavit, takže umožňuje stohování do plné světlé výšky a bez rizika poškození zboží. Také samotný princip nakládky je výhodný – nástavba se dá od tahače odpojit a přistavit k rampě předem, případně ji po naložení lze využít jako mezisklad do té doby, než bude zapotřebí zboží poslat na cestu. Současná legislativa navíc umožňuje k jednomu tahači připojit soupravu se dvěma výměnnými nástavbami, takže kapacita jedné soupravy vystoupá až na 72 palet. To mluví nejen pro ekonomiku přeprav, ale také snižuje jejich uhlíkovou stopu, protože na cesty může se zbožím vyrazit méně vozidel.

Nespornou výhodou je i řízený teplotní režim ve výměnných nástavbách. „20 procent našich přeprav realizujeme v řízeném teplotním režimu,“ říká Ing. Petr Kozel, předseda představenstva VCHD Cargo, a dodává, „ten se využívá nejen pro přepravu potravin, ale i pro přepravu nebezpečného zboží dle ADR, které je citlivé na teplotní výkyvy nebo příliš vysoké či nízké teploty.“ Patří sem například nátěrové hmoty, které by v zimě mohly ztratit na kvalitě, nebo některé druhy kosmetiky, kterým nesvědčí ani mrazy, ale ani teploty nad plus 25°C.

K benefitům přeprav ve výměnných nástavbách patří bezesporu i vyšší bezpečnost. „Zboží ve skříňové výměnné nástavbě vlastně získává jedno pevné balení navíc,“ vysvětluje Petr Kozel a s nadsázkou označuje nástavbu za „dodatečnou plechovku,“ ve které je zboží lépe zabezpečeno a ochráněno proti havárii s rizikem kontaminace životního prostředí.

 

Categories Aktuality

Pravidelné linky – maximální využití ložné plochy, krátké dodací lhůty

VCHD Cargo realizuje velkou část svého podnikání linkovými přepravami. V současné době provozuje z České republiky na 80 přímých linek do 14 zemí. I přes komplikovanou situaci v Evropě otevřela začátkem dubna novou linku začínající v Německu, a to mezi Erfurtem a Rotterdamem.

VCHD Cargo zabezpečuje exportní a vnitrostátní pravidelné linkové přepravy. Velkou část z nich realizuje vozovou technikou s patrovými výměnnými nástavbami. „Výměnné nástavby jsou vhodné všude tam, kde je potřeba převážet velké množství paletizovaného zboží a zároveň průměrná hmotnost palety činí okolo 250 kg,“ vysvětluje Ing. Petr Kozel, předseda představenstva VCHD Cargo, a dodává, „takovou techniku nasazujeme pro naše zákazníky všude tam, kde jsou velké oboustranné toky zboží a vysoké nároky na rychlost dodání.“

Na svých linkách používá VCHD Cargo pro přepravy také dvoupodlažní frigo vozidla, tzv. double deck návěsy. Využívají se pro přepravu potravin, ale také některých druhů nebezpečného zboží. Tato frigo vozidla jsou vždy vybavena agregátem s teploměrem, jehož hodnoty je možné sledovat on-line, ve výbavě vozidel nechybí ani kontrolní kontaktní teploměr. Kromě kontrolované teploty jsou tyto návěsy dvoupatrové, druhé patro je flexibilní a zcela nezávislé na ložné ploše. Podle charakteru přepravovaných zásilek se patro může instalovat například jen v přední části ložné plochy, kam se naloží zboží s menší výškou do dvou pater, a zbytek prostoru může být naložen paletami s výškou až 2,7 metru. Při plném využití druhého patra se kapacita paletových míst zdvojnásobí, a to až na 66 palet.

Druhým významným aspektem linkových přeprav je spolehlivost a rychlost dodávek realizovaných s VCHD Cargo. Vozová technika je využívaná na maximum díky personální strategii při obsazování linek. Soupravy na linkových přepravách jezdí zpravidla se dvěma řidiči a na dálkových trasách například na jih Evropy dokonce dochází ke střídání posádek během trasy. Kola vozové techniky se tak točí dál a řidiči využívají k odpočinku firemní byty ve městech poblíž páteřních evropských tras.

VCHD Cargo má v současné době ve své flotile 160 tažných a 180 přípojných zařízení. Průměrné stáří veškeré techniky VCHD Cargo činí 3 roky a 100 procent tažné techniky splňuje emisní normu EURO 6. Veškerá technika je vybavená i pro přepravy nebezpečného zboží dle dohody ADR. Linky VCHD Cargo pravidelně zavážejí více než 70 destinací v celé Evropě a informace o aktuální poloze nákladu jsou vždy k dispozici díky GPS.

Categories Aktuality

Pod čarou: My státu pomáháme každý rok – nám však ani v krizi nepomůže

Tato rubrika Pod čarou je prostorem pro naše názory k situaci v oblasti přepravy a logistiky, která je často redukovaná jen na diskuze o stavu dálnic a předjíždění kamionů. Někdy možná nebudou právě líbivé, občas budou i trošku přes čáru. Ale především jsou založené na našich dlouholetých zkušenostech na trhu s přepravami.

Tentokrát začneme jednou pozitivní zprávou (pak už budou následovat bohužel jen ty negativní) – společnost VCHD Cargo jak v Čechách, tak i v Německu, kde sídlí naše dceřiná společnost, stále plně funguje. Naši řidiči vyjíždějí se zbožím zákazníků i do těch nejvíce postižených oblastí ve Španělsku a Itálii a jsme stále schopni doručovat do 48 hodin kdekoliv v Evropě.

Teď už tedy zprávy negativní. Asi jste jako čtenáři zachytili informaci, že dopravci v Čechách se obávají kolapsu dopravního trhu – odstavují se kamiony, musí se platit fixní náklady a klesá platební morálka zákazníků. Není na mzdy a řidiči jsou propouštěni. Za VCHD Cargo musíme říci, že citelné ochlazení na trhu v důsledku opatření proti novému koronaviru pociťujeme také, ale rozhodli jsme se nepropouštět. Chtěli bychom ovšem upozornit na jeden podstatný fakt, který zatím zůstává mediálně v pozadí.

Jsou to právě dopravní firmy, které ze svých příjmů odvádí státu nejvíce daní. (Tento výrok můžeme demonstrovat přímo na příkladu naší společnosti: VCHD Cargo a.s. utržila na výnosech v loňském roce 2019 celkem 720 milionů korun. Z těchto tržeb putovalo přibližně 220 milionů korun státu.) Daňové zatížení přepravních firem je u nás více než 30 % – hovoříme pouze o spotřební dani, dálničních poplatcích, dani z příjmu a sociálním a zdravotním pojištění. A dopravní společnosti často navíc fungují jako bezúročná banka. Jejich platební cíle jsou vůči státu obvykle 14 dní, a naopak jejich zákazníci je platí obvykle za 60 a více dní. Je tak trochu paradox, že jedinou pomocí pro české dopravce se v současné době staly odklady plateb silniční daně či mýtného. Trochu se obáváme, že po době rozdávání každému, kdo se dnes nějak výrazněji mediálně ozve, dojde v jeden moment i na placení účtů. Budou to opět dopravní firmy, jež jsou často terčem neprofesionálních politiků, které to vše splatí bez nějaké úlevy? Pokud ano, může to v blízké budoucnosti způsobit ještě větší nedostatek řidičů, potažmo i  podnikatelů v dopravě .

U nás ve VCHD Cargo jsme se rozhodli, že propouštět nechceme. Nechat naše řidiče v této situaci samotné by pro nás bylo příliš těžké. Chceme ale podotknout, že se nad situací se znepokojením pozastavujeme. Je pro nás opravdu s podivem, že stát není v této těžké situaci schopen podpořit jeden z trhů, který je nejvíce zasažen a který je zároveň tak důležitý k základnímu fungování celé společnosti – a to i přesto, že tento trh zásobí celé desetiletí státní rozpočet nepřiměřeným zdaněním.