• Objednejte si přepravu ještě dnes: +420 312 245 107
  • Order shipping today: +420 312 245 107
  • Bestellen Sie den Transport heute noch: +420 312 245 107
  • cs
  • en
  • de

Author Archives: klient

Categories Aktuality

Aktuální trendy v pozemní přepravě – Rozhovor s předsedou představenstva

Všichni předpokládáme, že dříve nebo později se mimořádná situace uklidní a byznys a s ním spojené přepravy znovu naleznou ztracený rytmus. Co obecně ovlivňuje v 21. století pozemní přepravy, jaké jsou v oboru trendy a jak jej ovlivní současná situace, o tom jsme si povídali s Ing. Petrem Kozlem.


Jaké technologické trendy očekáváte, že se začnou v přepravách v brzké době využívat. Jaké technologie pak podle Vás najdou své využití ve vzdálenější budoucnosti?

Pozemní přepravy jsou v Evropě stále nejvyužívanějším způsobem pro přepravu zboží. Zvyšující se poptávka a sílící požadavky na uspokojení vysoké kvality nakupování už řadu let tlačí na plynulé a včasné zásobování. Trendů, o kterých se hovoří, je mnoho a většinou jsou spojené s ochrannou životního prostředí a kolabující dopravní situací v centrech měst. Kritika zásobování vozidly na dieselový pohon se stává politickým nástrojem, stejně tak jako ohromné investice do elektromobilů.

Přesto, že se jedná o velmi medializované téma, vývoj technologií pro alternativní pohony v oblasti dálkových kamionových přeprav, ať už se bavíme o elektromotorech, využití vodíku či palivových článcích, je stále ještě v plenkách a masové nasazení nákladních vozidel s alternativním pohonem v nedohlednu

Skutečně realizovatelné cíle pro ochranu životního prostředí a řešení kolabujících metropolí proto spočívají v optimalizaci konvenčních přeprav. Přestože už k optimalizaci přeprav na straně dopravních firem i jejich zákazníků dochází řadu let, stále je zde velký potenciál. Očekávám, že bude vyvíjen velký tlak na ještě větší konsolidaci zboží a využití plných kapacit vozidel a na řešení v oblasti přesného dojezdu na nakládku a vykládku. Věřím, že společnosti budou více využívat výměnných nástaveb a meganávěsů, případně, pokud se na celoevropské úrovni upraví legislativa, bude možné nasadit gigalinery i na přeshraniční přepravy. V nejbližší době také jistě dojde k dalšímu rozšíření GPS monitoringu přepravních jednotek jak ze strany velkých logistických firem, tak ze strany velkých dopravních společností.

Co se střednědobého horizontu týče, pokud technologie a legislativa najdou rozumný průsečík, mohl by se začít využívat platoonig.

Co si myslíte o tlaku v přepravách na přechod ze silnic na železnice? Z které strany je tento tlak největší (Evropská unie, veřejnost, zelení aktivisté apod.)?

Není prakticky žádný článek v celém supply chainu, který by aspoň teoreticky nepodporoval vyšší využití železnice. V praxi je však využití železnice pro dopravu zboží využíváno méně a méně a rozumní zákazníci ani takovou alternativu nevyžadují.  Trend na vyšší rychlost  doručení jde jednoduše proti využití železnice jako alternativy ke kamionové přepravě. Absolutní nutností pro masovější využití železnice je vybudování dostatečně husté sítě překladišť a vysokorychlostních tratí. To vše je investičně nesmírně náročné a protože se v rámci Evropy nemůže jednat o izolovaná řešení, často to přesahuje kompetence jednoho státu. Proto musí být vyvíjen tlak ze strany Evropské unie.  Bez páteřní železniční sítě zakončené efektivní a rychlou překládkou zboží s technologií pro nakládku návěsů či výměnných nástaveb, které mohou pokračovat po silnici na poslední míli, nebude využití železnice ani v budoucnu velké. Vzhledem k tomu, že tato oblast logistiky vyžaduje kontinuální, dlouhodobou spolupráci mezi státem a dopravními či logistickými firmami je zřejmé, že při rychlosti výměny ministrů dopravy v ČR nebyl zaznamenán větší pokrok. Tlak na vyšší využití železnice tedy nevnímám.

Jaké dopady bude mít podle Vás koronavirová krize na trh přeprav?

Tak jako se z Evropy neztratí v krátké době COVID-19, tak se také rychle nezruší některá omezení. Nejsilněji bude působit ve střednědobém horizontu pokles spotřebitelské poptávky od koncových zákazníků. Přes veškerá dosavadní opatření na udržení zaměstnanosti a miliardové investice do podpory prodejů podle mě stejně dojde k propadu prodejů zejména ze dvou důvodů. Prvním důvodem je sebereflexe řady spotřebitelů, že potřebují finanční rezervu právě pro tyto účely (zde mohou při nižší poptávce vzniknout také určité tlaky na deflaci) a druhým je omezení volného pohybu v rámci Evropské unie.

Jistě budou i společnosti s velmi významným růstem jako například dopravci zajišťující logistiku pro e-shopy, ale obor jako celek jistě poklesne. Dovolil bych si odhadnout letošní propad v oboru pozemních přeprav mezi 5-10 %. Následky tohoto propadu mohou být opravdu velké, jelikož značná část dopravních firem v Čechách žádné finanční rezervy nemá a některé dopravní společnosti se budou místo zvyšování kvality orientovat na snižování ceny.

Z dlouhodobého hlediska vidím jedno významné riziko. Současné „rozdávání“ peněz bude muset někdo zaplatit. I v čase významných růstů byl náš státní rozpočet deficitní, ale aspoň nebyl tlak na zvyšování daní. V budoucnu ke zvyšovaní daní jako jednoduchému způsobu vyrovnávání státního rozpočtu může sahat řada budoucích vlád a zde jsou dopravci snadným terčem. Dálniční poplatky, silniční daň, spotřební daň na naftu nebo DPH – to jsou „rychlé“ peníze pro stát. Dopravci toto zvýšení velmi obtížně přenášejí do svých cen, ukrajuje jim to z jejich už tak nízké marže a zhoršuje cash flow. Pokud by k něčemu takovému stát v ČR přistoupil, okamžitě nahraje již tak často zvýhodněné konkurenci dopravců z východních zemí. V konečném důsledku by tedy mohl být dopravní trh zcela závislý na zahraničních společnostech a jakýkoliv šok (například v podobě nějaké krize) by mohl dopravní trh v Čechách úplně ochromit.

Dá se ve vašem byznyse nějak předem připravit na takové nenadálé události typu pandemie, přírodní katastrofy, občanské nepokoje apod.?

Důležité je, jaká je pravděpodobnost určité nenadále situace a také jaké jsou náklady na připravenost proti ní – ty by neměly příliš zasahovat do výsledků firmy. Každá firma by tak měla ve svém rozhodování používat selský či kupecký rozum a stanovit si jednoduché principy udržitelnosti. K těmto principům musí patřit ohleduplnost k životnímu prostředí, dlouhodobý vztah se zákazníky a vlastními zaměstnanci a také, a to především, zodpovědný finanční management – tedy i finanční rezerva pro 3–6měsíční snížení tržeb. Tak jako počítačové viry jsou a budou velmi nebezpečné a nedá se na ně připravit a my budeme vždy s antivirovými programy v časovém zpoždění, tak i pandemie či přírodní katastrofy budou unikátní a nelze se tedy na ně dopředu rozumně připravit – avšak silné a sebevědomé firmy, které na ně dokáží pružně reagovat, jimi projdou snadněji.

 

 

Categories Aktuality

Přepravy potravin jsou pilířem pro fungování společnosti

V současné době se ukazuje, že logistika potravin patří spolu se zásobováním hygienickým zbožím a léky mezi pilíře fungování celé společnosti. VCHD Cargo se logistice potravin věnuje už od svého založení a pokračuje i v situaci, kdy je celá Evropa ochromena opatřeními ke snížení šíření nového koronaviru.

„Část našich vozidel stále přepravuje ovoce, zeleninu, jogurty, ale i mražené maso z těch nejpostiženějších oblastí Španělska, Francie a Itálie,“ říká Ing. Petr Kozel, předseda představenstva VCHD Cargo, a dodává, „naši zákazníci v importech pokračují a i my cítíme, že je to pro všechny z nás důležité udržet vysoký standard nabídky potravin v celé republice.“

Všechny přepravy potravin z jižní Evropy realizuje VCHD Cargo v řízeném teplotním režimu. Jde zejména o chlazené, mražené a jiné zboží, které je citlivé na teplotní výkyvy. Spadá sem například přeprava masa a mléčných výrobků nebo právě ovoce či zeleniny. Všechny návěsy jsou vybaveny agregátem s teploměrem, jehož hodnoty je možné sledovat on-line, a ve výbavě vozidel je také kontaktní teploměr. Ve flotile jsou především dvoupodlažní frigo vozidla, která jsou schopna převézt až 66 europalet. Řidiči VCHD Cargo jsou proškoleni na všechna potřebná specifika přeprav včetně správného přístupu ke zboží, kvalifikace nechybí ani dispečerům, kteří rovněž absolvují pravidelná školení a komunikují se zákazníky anglicky, německy, francouzsky a italsky. Všechny přepravy jsou navíc monitorované a informace o aktuální poloze nákladu jsou vždy k dispozici díky GPS.

Přestože se evropské trhy v posledních týdnech pomaličku začínají dostávat opět do kondice, kvůli odstávce výroby velkých exportních průmyslových firem chybí na trhu přeprav zakázky pro exporty, které se běžně párují s importy potravinářských výrobků. Zůstaly tedy importy, které mohou přepravcům z hlediska nízkého využití opačným směrem činit potíže. „Pro nás jako dopravní firmu to představuje problém. Díky zastavení automobilového průmyslu a omezení výroby v řadě dalších průmyslových odvětví téměř nejsou přepravy do oblastí, které jsou naopak velkým zdrojem importů. Jedná se především o Španělsko či Itálii, ale propadly se i zakázky na exportní přepravy do Beneluxu,“ uvádí Petr Kozel, a dále vysvětluje, „prozatím to řešíme tak, že nejprve realizujeme exportní zakázku z České republiky do Německa a na ni teprve navazuje zakázka  z Německa do oblasti, kde máme importní náklad. Ale i přes velké úsilí našich dispečerů se nám někdy stane, že kamion jede do Španělska tzv. po prázdnu, a to i 600 km. V současné době pohání nás i naše kamiony kvalita našich služeb a  dlouhodobá vize. Jsme tím, na koho se naši zákazníci mohou spolehnout i v mimořádné době a věříme, že naši strategii zaměřenou na vysokou kvalitu a dlouhodobé vztahy ocení.“

 

Categories Aktuality

Back up.

Back up podle slovníku znamená „záloha“ a většinou je běžnou součástí „ajťáckého“ slovníku. Nyní ale nabývá na daleko větší důležitosti. Jak vypadá back up v přepravní firmě a proč je tak důležitý?

„Ještě na začátku roku jsme neměli tušení, před jaké výzvy nás letošní rok postaví,“ vysvětluje Petr Kozel, předseda představenstva VCHD Cargo, a dodává, „v pohotovosti kvůli onemocnění COVID-19 jsme vzhledem k našemu vytížení linkami do Itálie a Španělska byli už od počátku února, skutečný krizový plán jsme postavili v posledním únorovém týdnu. Abychom byli schopni zabezpečovat naše služby zákazníkům a naplňovat tak roli páteřních služeb, implementovali jsme back up pravidla pro zajištění bezpečného provozu naší společnosti.“

VCHD Cargo zabezpečila provoz tak, aby nemohlo dojít k jeho přerušení a zároveň byla zajištěna maximální ochrana všech zaměstnanců. Aby mohl provoz na všech pobočkách fungovat jako před pandemickou krizí, byla vytvořena následující pravidla:

  1. Jeden pracovník = jedna kancelář. Pro aplikaci tohoto pravidla i na pracovníky v open spacu se uvolnila pro operativu všechna místa včetně kanceláří vedení.
  2. Žádný styk mezi řidičem a dispečerem = předávání informací se provádí výhradně přes přes tablety, kterými jsou vybavena všechna vozidla VCHD Cargo.
  3. Zastupitelnost = každý pracovník v kanceláři musí mít svůj back up na home officu a společně pak řeší běžné problémy operativy.
  4. Porady online = vedení se schází s vedoucími poboček 2 x denně přes platformu microsoft teems, vedoucí poboček mají se svými podřízenými pravidelné online porady.
  5. Maximální ochrana = zaměstnance, řidiče i pracovníky v kancelářích firma vybavila ochrannými pomůckami a v kancelářích je potřeba dodržovat ochranná vládní nařízení a používat desinfekci.

Díky takovým opatřením stále každý den vyjíždějí desítky kamionů VCHD Cargo s nákladem od zákazníků na jednom konci Evropy k jejich zákazníkům na jiném konci Evropy. „Každá porada začíná tou nejdůležitější otázkou na stav zdraví našich řidičů, dispečerů, techniků. Vždyť dnes a denně jezdíme do Itálie, Španělska, Německa…,“ říká Petr Kozel, a uzavírá, „všichni doufáme, že pokud by přece jen došlo k nákaze Covidem-19, bude u nás mít jen lehký průběh. Co ale víme bezpečně je, že i v takovém případě se díky back upu, který jsme nastavili, zásilky našich zákazníků dostanou ke svým příjemcům po celé Evropě i v této mimořádné situaci bezpečně a včas.“

 

 

Categories Aktuality

Alternativa k plachtovým návěsům pro ADR přepravy

Přeprava ADR zboží nemá jen podobu cisteren s výbušnými či toxickými látkami. VCHD Cargo v režimu dle dohody ADR vozí například baterie, drogistické zboží či autokosmetiku. Ale i při přepravě běžného laku na vlasy v aerosolu je nutné splnit všechna nařízení a předepsané procesy. Volba přepravního prostředku může dodržování všech legislativních opatření ulehčit. VCHD Cargo proto pro ADR přepravy nejvíce nasazuje výměnné nástavby. Jejich využití je nejen ekonomické, ale díky vyšší ložné kapacitě také snižuje ekologický dopad pozemních přeprav.

Výměnná nástavba je přepravní skříň vybavená čtyřmi sklopnými nohami, oddělitelná od tahače a patří do skupiny intermodálních přepravních jednotek.  Pro přepravy nebezpečného zboží nabízí mnoho výhod. V první řadě ji lze efektivně naložit – výměnné nástavby jsou patrové a patro lze libovolně nastavit, takže umožňuje stohování do plné světlé výšky a bez rizika poškození zboží. Také samotný princip nakládky je výhodný – nástavba se dá od tahače odpojit a přistavit k rampě předem, případně ji po naložení lze využít jako mezisklad do té doby, než bude zapotřebí zboží poslat na cestu. Současná legislativa navíc umožňuje k jednomu tahači připojit soupravu se dvěma výměnnými nástavbami, takže kapacita jedné soupravy vystoupá až na 72 palet. To mluví nejen pro ekonomiku přeprav, ale také snižuje jejich uhlíkovou stopu, protože na cesty může se zbožím vyrazit méně vozidel.

Nespornou výhodou je i řízený teplotní režim ve výměnných nástavbách. „20 procent našich přeprav realizujeme v řízeném teplotním režimu,“ říká Ing. Petr Kozel, předseda představenstva VCHD Cargo, a dodává, „ten se využívá nejen pro přepravu potravin, ale i pro přepravu nebezpečného zboží dle ADR, které je citlivé na teplotní výkyvy nebo příliš vysoké či nízké teploty.“ Patří sem například nátěrové hmoty, které by v zimě mohly ztratit na kvalitě, nebo některé druhy kosmetiky, kterým nesvědčí ani mrazy, ale ani teploty nad plus 25°C.

K benefitům přeprav ve výměnných nástavbách patří bezesporu i vyšší bezpečnost. „Zboží ve skříňové výměnné nástavbě vlastně získává jedno pevné balení navíc,“ vysvětluje Petr Kozel a s nadsázkou označuje nástavbu za „dodatečnou plechovku,“ ve které je zboží lépe zabezpečeno a ochráněno proti havárii s rizikem kontaminace životního prostředí.

 

Categories Aktuality

Pravidelné linky – maximální využití ložné plochy, krátké dodací lhůty

VCHD Cargo realizuje velkou část svého podnikání linkovými přepravami. V současné době provozuje z České republiky na 80 přímých linek do 14 zemí. I přes komplikovanou situaci v Evropě otevřela začátkem dubna novou linku začínající v Německu, a to mezi Erfurtem a Rotterdamem.

VCHD Cargo zabezpečuje exportní a vnitrostátní pravidelné linkové přepravy. Velkou část z nich realizuje vozovou technikou s patrovými výměnnými nástavbami. „Výměnné nástavby jsou vhodné všude tam, kde je potřeba převážet velké množství paletizovaného zboží a zároveň průměrná hmotnost palety činí okolo 250 kg,“ vysvětluje Ing. Petr Kozel, předseda představenstva VCHD Cargo, a dodává, „takovou techniku nasazujeme pro naše zákazníky všude tam, kde jsou velké oboustranné toky zboží a vysoké nároky na rychlost dodání.“

Na svých linkách používá VCHD Cargo pro přepravy také dvoupodlažní frigo vozidla, tzv. double deck návěsy. Využívají se pro přepravu potravin, ale také některých druhů nebezpečného zboží. Tato frigo vozidla jsou vždy vybavena agregátem s teploměrem, jehož hodnoty je možné sledovat on-line, ve výbavě vozidel nechybí ani kontrolní kontaktní teploměr. Kromě kontrolované teploty jsou tyto návěsy dvoupatrové, druhé patro je flexibilní a zcela nezávislé na ložné ploše. Podle charakteru přepravovaných zásilek se patro může instalovat například jen v přední části ložné plochy, kam se naloží zboží s menší výškou do dvou pater, a zbytek prostoru může být naložen paletami s výškou až 2,7 metru. Při plném využití druhého patra se kapacita paletových míst zdvojnásobí, a to až na 66 palet.

Druhým významným aspektem linkových přeprav je spolehlivost a rychlost dodávek realizovaných s VCHD Cargo. Vozová technika je využívaná na maximum díky personální strategii při obsazování linek. Soupravy na linkových přepravách jezdí zpravidla se dvěma řidiči a na dálkových trasách například na jih Evropy dokonce dochází ke střídání posádek během trasy. Kola vozové techniky se tak točí dál a řidiči využívají k odpočinku firemní byty ve městech poblíž páteřních evropských tras.

VCHD Cargo má v současné době ve své flotile 160 tažných a 180 přípojných zařízení. Průměrné stáří veškeré techniky VCHD Cargo činí 3 roky a 100 procent tažné techniky splňuje emisní normu EURO 6. Veškerá technika je vybavená i pro přepravy nebezpečného zboží dle dohody ADR. Linky VCHD Cargo pravidelně zavážejí více než 70 destinací v celé Evropě a informace o aktuální poloze nákladu jsou vždy k dispozici díky GPS.